Ondersteun een actie

Steun onze acties. Meedoen is makkelijk en helpt echt. Samen brengen we politiek en bedrijven in beweging.

Heeft het echt zin om mee te doen?

Jazeker. Want vervuilende bedrijven willen liever niet veranderen. En politici durven niet zomaar stevige maatregelen te nemen. Daarom moeten wij ons laten horen. Jij dus ook! Want samen hebben we invloed.

Dankzij de inzet van tienduizenden mensen:

Meer manieren 💪

Loading...