Ondersteun een actie

Steun onze acties. Meedoen is makkelijk en helpt echt. Samen brengen we politiek en bedrijven in beweging.

Heeft het ondertekenen van oproepen echt zin?

Jazeker. Want vervuilende bedrijven willen liever niet veranderen. En politici durven niet zomaar stevige maatregelen te nemen. Daarvoor is eerst een stem nodig vanuit de bevolking. Jouw stem!

Dankzij de stem van tienduizenden mensen:

Meer manieren 💪

Loading...