Zo beschermen we tropische bossen: onze grootste successen

Als onderdeel van de Green Livelihoods Alliance is Milieudefensie ook over de grens actief. Om tropische bossen te beschermen en de mensen die daar direct van afhankelijk zijn. Een overzicht van onze successen in Ghana, Togo, Kameroen, Liberia en Indonesië.

Green Livelihoods Alliance
De Green Livelihoods Alliance (GLA) is een samenwerking van Milieudefensie met Gaia Amazonas, IUCN NL, NTFP-EP, SDI Liberia en Tropenbos International. GLA beschermt tropische bossen en de mensen die daarvan afhankelijk zijn. Milieudefensie werkt in dit verband met partnerorganisaties in Afrika, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika aan duurzaam en inclusief beheer van tropische bossen. Zo bestrijden we ontbossing, schendingen van mensenrechten en gevaarlijke klimaatverandering. En waarborgen we het levensonderhoud van de inheemse bevolking.

De GLA beschermt tropische bossen in Bolivia, de Democratische Republiek Congo, Kameroen, Colombia, Ghana, Indonesië, Liberia, Maleisië, de Filipijnen, Oeganda en Vietnam.

Vind jij dit ook zo belangrijk? Steun ons dan. Bijvoorbeeld door lid te worden.

Ghana en Togo

Green livelihoods alliance successen - kaartjes voor website website.jpg

Lokale bewoners rapporteren illegale activiteiten
Dankzij ons lobbywerk bij de Forestry Commission van Ghana kunnen lokale bewoners en maatschappelijke organisaties nu mensen ter verantwoording roepen bij illegale houtkap en mijnbouw. Doordat mensen melding maken van deze misstanden, is de Forestry Commission beter in staat om dit aan te pakken. De Forestry Commission is verantwoordelijk voor de regelgeving voor het behoud en duurzaam gebruik van bossen in Ghana. De commissie is onderdeel van het Ghanese ministerie voor Land en Natuurlijke Hulpbronnen.

Illegaal gebruik van kettingzagen uitgebannen
Kramokrom is een gemeenschap aan de rand van het Bia North-natuurreservaat in Ghana. De illegale houtkap was hier de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Door het gebruik van de Timby-app daalde het illegale gebruik van kettingzagen van gemiddeld 4 dagen per week naar 0 dagen. Timby (This Is My Backyard, dit is mijn achtertuin) is een mobiele app om gegevens over illegale boskap te verzamelen, bos te monitoren en deze informatie te delen met bijvoorbeeld de autoriteiten. Onze GLA-partner Friends of the Earth Ghana gaf trainingen in het gebruik van de app.

Bewustwording bij Togolese vissers
Olie- en gaswinning aan de Togolese kust heeft zeer negatieve gevolgen voor de levens van vissers. Onze GLA-partner Friends of the Earth Togo maakt vissers-gemeenschappen bewust van de schadelijke invloed van deze vervuilende industrie. Bijvoorbeeld door het doen van onderzoek. Milieudefensie zorgde daarbij voor ondersteuning.

Kameroen

Kameroen GLA.jpg

Vrouwen uit lokale gemeenschappen treden op als bosbewakers
Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en geweld tegen vrouwen komt veel voor in Kameroen. Na een gender-training van Milieudefensie-partner CED (Friends of the Earth Kameroen) verenigden groepen vrouwen zich om sterker te staan in de aanpak van verkrachting, geweld en landroof. Om vrouwen te helpen de culturele drempels te slechten en de veiligheidsbarrières voor bosbewaking te overwinnen is er met succes een nieuwe strategie uitgeprobeerd: vrouwen uit lokale gemeenschappen treden inmiddels op als bosbewakers.

130.000 hectare bos gered van de kap
Meer dan 130.000 hectare tropisch bos is voorlopig behoed voor de kap. Een gebied dat bijna zo groot is als de provincie Utrecht. Dat is goed nieuws voor de mensen die afhankelijk zijn van het waardevolle Ebo-bos. Samen met CED hielden we de druk op de Kameroense overheid hoog. Dat heeft ervoor gezorgd dat dit tropische bos nu niet in een industrieel houtkapgebied verandert.

Liberia

Liberia GLA.jpg

President Liberia ondertekent Land Rights Act
De Land Rights Act is de nieuwe landwet van Liberia die het gewoonterecht voor gemeenschappen vastlegt. Dit betekent meer zeggenschap voor gemeenschappen, individuen en families over hun natuurlijke hulpbronnen. De wet is een primeur voor Afrika.

Palmoliebedrijf moet bos herstellen
Het palmoliebedrijf Golden Veroleum Liberia (GVL) is dankzij ons werk aansprakelijk gesteld voor het kappen van tropische bossen. GVL ligt al sinds 2012 onder vuur vanwege grove mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling. Destijds liepen we met GPS dagenlang door de plantages om de ravage van de ontbossing nauwkeurig op te meten. De uitspraak van de internationale klachtprocedure was helder: GVL moet het bos herstellen en ontwikkelt daar nu een plan voor.

Indonesië

Green livelihoods alliance successen - kaartjes voor website website(1).jpg

Regering erkent landrechten boeren
GLA-partner WALHI (Friends of the Earth Indonesia) biedt juridische steun aan gemeenschappen die zich verzetten tegen industriële palmolieplantages. Ook maakt ze zich hard voor strikte wetshandhaving. Met als resultaat de erkenning van landrechten van een groep boeren door de regering. Hierdoor kunnen zij hun eigen bos beschermen.

Multinationals stappen uit dubieuze palmolie
Het Indonesische palmoliebedrijf Astra Agro Lestari (AAL) veroorzaakt landroof, geweld tegen boeren en ontbossing. Mede door WALHI en Milieudefensie zijn deze zwaar omstreden acties in de openbaarheid gekomen. En daardoor trekken grote bedrijven zoals Nestlé, Danone, FrieslandCampina, PepsiCo en PFZW zich terug als koper of financier van AAL’s palmolie. De tijd lijkt voorbij dat je als groot en rijk bedrijf wegkomt met mensenrechtenschendingen en klimaatschade.

ABP verkoopt aandelen in Zuid-Koreaans bedrijf
ABP investeert veel geld in bedrijven in de palmoliesector die landroof, ontbossing en mensenrechtenschendingen veroorzaken. Maar in de zomer van 2018 zet het een stap in de goede richting. Na druk van Milieudefensie en massaal protest van ABP’s eigen klanten, trekt het grootste pensioenfonds van Nederland haar geld terug uit POSCO DAEWOO. Dat is de grootste handelsonderneming van Zuid-Korea, die eigenaar is van onder meer PT Bio Inti Agrindo (PT BIA). En PT BIA vernietigde enorme hoeveelheden regenwoud in de Indonesische provincie Papoea voor de aanleg van een enorme palmolieplantage.

Nederland/Internationaal

GLA nedbel.jpg

Minister pleit voor duurzame financiële sector in Europa
32.000 mensen tekenden onze oproep aan de Nederlandse regering voor bindende regels voor financiële instellingen zoals banken en pensioenfondsen. Doel: het verbieden van investeringen in ontbossing en mensenrechtenschendingen. De oproep had succes, want hierna pleitte de Nederlandse minister van Financiën voor een duurzame financiële sector in Europa.

Agro-ecologie wordt erkend door VN
De Raad van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, heeft 10 beginselen van agro-ecologie aangenomen. Daarmee erkent de VN de waarde van agro-ecologie. Agro-ecologie is een manier van duurzame landbouw waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuur zonder deze te beschadigen. Dit resultaat hebben we bereikt door intensief lobbywerk.

De EU komt met ambitieuze bossenwet
Grote bedrijven uit Europa zijn met hun producten belangrijke veroorzakers van ontbossing over de hele wereld. Dat wordt nu aangepakt met een ambitieuze EU-bossenwet. Die moet voorkomen dat bedrijven ontbossing veroorzaken bij de productie van hout, papier, palmolie, soja, vlees, koffie, cacao, rubber en houtskool. Een mijlpaal in de strijd tegen ontbossing! Samen met andere maatschappelijke organisaties streed Milieudefensie jarenlang voor een sterke wet die ontbossing tegengaat.

Geen biobrandstof meer uit palmolie en soja-olie
Voor de aanleg van sojavelden en palmolieplantages wordt regenwoud gekapt. Hierdoor is biobrandstof uit die grondstoffen 2 tot 3 keer slechter voor het klimaat dan fossiele brandstof. Mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het regenwoud worden van hun land gejaagd. En het leefgebied van de jaguar en de bedreigde orang-oetan wordt steeds kleiner. Milieudefensie voerde actie tegen deze biobrandstoffen, zoals met een brandbrief die door 32.702 mensen werd ondertekend. Kort daarna nam de Tweede Kamer een wet aan die biobrandstof uit palmolie en sojaolie wettelijk uitsluit. En dat is geweldig nieuws voor mensen, bossen en het klimaat!

 

Foto bovenaan: een Kameroense vrouw wast haar handen in een rivier. © Micha Patault

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...