english

Zienswijze gaswinning Groningenveld 2019-2020

De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie en de Waddenvereniging hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op het Ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2019-2020 van minister Wiebes. De organisaties zijn van mening dat het besluit aangepast moet worden voordat het definitief wordt.

Lees ook het persbericht. 

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Zienswijze gaswinning Groningenveld 2019-2020'
Zienswijze Ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld.pdf — 220 KB

Operatie Klimaat

De aarde warmt steeds sneller op. Toch is het nog niet te laat. Als we het samen doen, kunnen we klimaatverandering stoppen. Alleen: is jou ooit iets gevraagd door de plannenmakers in Den Haag? Daar brengen wij verandering in met Operatie Klimaat. Doe je mee? Dan gaan we samen op zoek naar eerlijke klimaatoplossingen.

Loading...