english

Wij gaan actiegroepen tegen gasboringen nog meer ondersteunen

Goed nieuws voor Terschelling vandaag. Een Kamermeerderheid vindt dat de boorplannen op de lange baan moeten komen. Daarmee is er uitstel, maar nog geen afstel. Tegelijk is er een belangrijke positieve wijziging doorgevoerd in de Mijnbouwwet: voortaan kunnen boorvergunningen worden afgewezen vanwege nadelige gevolgen voor milieu, veiligheid en volksgezondheid. Heel logisch, maar tot nog toe onmogelijk.

Omdat deze weigeringsgronden tot nog toe niet bestonden, vindt er al gaswinning plaats in het Waddengebied. Dit gebeurt bijvoorbeeld vanaf de Groningse en Friese wal. En ook bij Ameland, waar de NAM actief is. Het leidt tot grote landschappelijke en ecologische schade door bodemdaling. Tegelijk is onduidelijk wat de gevolgen zijn van fracking, bijvoorbeeld in het Friese plaatsje Blija - eveneens aan de Waddenkust (vanuit Blija wordt ook schuin ónder de Waddenzee geboord). Slechts de helft van het chemisch verontreinigde afvalwater komt terug omhoog, de rest blijft in de bodem achter.

Fracking onder 'beschermde' natuurgebieden?

In Nederland zouden we überhaupt niet moeten fracken - dat is ook de reden waarom we massaal tegen schaliegas zijn. Maar in de Groningse en Friese ondergrond gebeurt het tóch, door de NAM - buiten de radar van velen. Ook het boorbedrijf TulipOil wil fracken, onder Terschelling. Wij vinden dit onacceptabel. Wij willen geen fracking van de Nederlandse ondergrond - en überhaupt geen gaswinning in beschermde natuur. En dat geldt voor een ruime meerderheid van Nederlanders.

Geluiden uit de samenleving worden nog grotendeels genegeerd

Wij zijn blij dat de Tweede Kamer energieminister Kamp nu dwingt om milieuargumenten vóór economisch gewin te laten gaan en roepen de minister op beter te luisteren naar geluiden uit de samenleving. Om deze geluiden sterker te laten klinken zal Milieudefensie burgers en actiegroepen nog actiever gaan ondersteunen in hun verzet tegen gasboringen.

Ike Teuling, campaigner Energie bij Milieudefensie: “Gasboringen worden steeds omstredener. Terecht, want het boren naar olie- en gas is niet meer van deze tijd. Wij ondersteunen burgers in het hele land bij protest tegen winning van fossiele brandstoffen en het geven van tegengas. Van schaliegas in Boxtel en de Noordoostpolder, tot gaswinning op Terschelling, in Haastrecht, Woerden en Groningen. De risico's zijn ook groot: grondwatervervuiling bij schaliegas, aardbevingen in Groningen en verstoring van kwetsbare natuur in het Waddengebied. En daarnaast is er natuurlijk de invloed op klimaatverandering, omdat gas een fossiele brandstof is die CO2-uitstoot veroorzaakt.”

Gezamenlijk tegengeluid tegen schadelijke gaswinning

Milieudefensie ondersteunde de afgelopen periode het verzet tegen schaliegas en voerde campagne voor vermindering van de gaswinning in Groningen. Vanaf juni zal Milieudefensie trainingen organiseren voor actievoerders, te beginnen in het noorden van het land, waarbij onder andere aandacht zal worden besteed aan het creëren van een krachtig tegengeluid tegen de boorbedrijven en politieke strategie. In de laatste week van juni bespreekt de Kamer of de gaswinning in Groningen verder omlaag gaat naar aanleiding van een aantal nieuwe veiligheidsstudies.

Nieuwe wet biedt nieuwe kansen

Nu de Mijnbouwwet gewijzigd wordt, kan minister Kamp eindelijk milieuargumenten betrekken in zijn afweging of hij wel of niet een boorvergunning afgeeft. Onder de oude Mijnbouwwet kon Kamp naast technische en financiële redenen alleen 'een gebrek aan verantwoordelijkheidszin' bij een boorbedrijf aanvoeren als weigergrond.

Teuling: “Eigenlijk kun je vooral de staat 'een gebrek aan verantwoordelijkheidszin' verwijten. Iedereen die een boor in de grond kon steken, kreeg tot op heden een vergunning. Het is totaal onverantwoord dat milieu en veiligheid daarbij nooit een rol hebben gespeeld. We zijn blij dat daar nu verandering in komt. In verband met de klimaatverandering is het oppompen van nog meer fossiele brandstoffen sowieso onverantwoord. Wat Milieudefensie betreft maken we zo snel mogelijk de overstap naar een duurzame energievoorziening en kickt Nederland af van aardgas”.

Herzie het huidige energiebeleid!

Eind 2015 zal het kabinet de Energievisie 2015 publiceren waarin voor de komende jaren de energiestrategie van Nederland zal worden vastgelegd. Milieudefensie roept de regering op te kiezen voor een fossielvrije samenleving en de huidige gasstrategie te herzien.

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...