Waarom wij meedoen met de vrouwenmars en de antiracisme-demonstraties

In maart zijn er 2 demonstraties waar Milieudefensie aan meedoet: de vrouwenmars en de antiracisme-demonstratie. Dat doen we, omdat de klimaatcrisis en ongelijkheid alles met elkaar te maken hebben. Hoe zit dat?

Klimaatverandering treft vrouwen en mensen van kleur harder

Klimaatverandering treft iedereen. Maar vrouwen meer dan mannen. En mensen van kleur harder dan witte mensen. Wereldwijd vluchten miljoenen mensen, omdat hun thuis niet meer leefbaar is door de gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling. Klimaatverandering vergroot de ongelijkheid tussen mensen. Rijke mensen worden steeds rijker, arme mensen worden steeds armer. En geweld en uitsluiting komt meer voor in gebieden waar klimaatrampen plaatsvinden. 

Mensen op de vlucht voor een overstroming in Bangladesh.

Vrouwen en mensen van kleur hebben minder te zeggen over de oplossingen

Hoewel klimaatverandering vrouwen en mensen van kleur harder treft, nemen vooral witte mannen de politieke beslissingen. Van de VN tot de Tweede Kamer en de lokale politiek: beleidsmakers zijn meestal witte mannen. Hierdoor is niet iedereen even goed vertegenwoordigd. Wij geloven dat beleid alleen werkt als de mensen waar het over gaat ook mee kunnen beslissen.

Klimaat en ongelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille

Wij leven in een wereld waarin ongelijkheid en onderdrukking onderdeel zijn van het systeem. Daarom moeten we, om de klimaatcrisis aan te pakken, ook kijken naar de oorzaken en naar ons koloniale verleden. Ook vandaag zien we nog steeds hetzelfde patroon: vervuilende bedrijven zijn dezelfde bedrijven die land afpakken van Inheemse volken. Bedrijven die mensenrechten schenden, stoten ook veel CO2 uit en hebben weinig respect voor leefomgeving, natuur en biodiversiteit.

Wij zijn in onze strijd tegen de klimaatcrisis solidair met de slachtoffers die nu al te maken hebben met de gevolgen van droogte, overstromingen en extreme hitte. Wij zijn solidair met de slachtoffers van racisme en seksisme.

Herder met een kudde geiten loopt over door droogte gebarsten grond.

Klimaatrechtvaardigheid: iedereen moet mee kunnen doen

Milieudefensie pleit voor klimaatrechtvaardigheid. Iedereen moet mee kunnen doen en de lasten van de klimaatcrisis mogen niet altijd op dezelfde schouders terechtkomen. Wij willen een eerlijke wereld waarin we niet alleen kijken naar arm en rijk, maar ook naar onderdrukte groepen. Wij onderzoeken hoe we het structurele probleem van ongelijkheid kunnen aanpakken. Want als we dat probleem niet aanpakken, is ook een oplossing voor het klimaatprobleem nog heel ver weg.

Hier lees je meer over klimaatrechtvaardigheid.

Doe je ook mee?

Meer dan genoeg redenen dus om mee te doen. Zien we jou ook daar?

Foto bovenin: vrouw in traditionele kleding spreekt demonstranten toe.

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...