english

Vraag naar biobrandstof jaagt palmoliegebruik in Nederland aan

Het gebruik en de verwerking van palmolie in Nederland is in zes jaar tijd verdubbeld. Het overgrote deel van die groei wordt veroorzaakt door het gebruik van palmolie als biobrandstof voor auto’s. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese koepelorganisatie van Milieudefensie. In de hele Europese Unie is het gebruik van palmolie voor biobrandstof de afgelopen zes jaar met 365 procent gestegen. Die groei leidt tot grote milieu- en sociale problemen op palmolieplantages in zuidelijke landen en draagt flink bij aan het klimaatprobleem. Milieudefensie roept het Europees Parlement daarom op om aanstaande woensdag in te stemmen met een voorstel om het gebruik van voedselgewassen -waaronder palmolie - voor de productie van biobrandstoffen te beperken.

De extreme stijging van het palmolieverbruik blijkt uit de studie The EU biofuel policy and palm oil: cutting subsidies or cutting rainforest? van het International Institute for Sustainable Development (IISD) en het Global Subsidies Initiative (GSI) in opdracht van Friends of the Earth Europe, de Europese koepelorgansiatie van Milieudefensie. Verder blijkt uit de studie dat in Nederland, de grootste importeur en verwerker van palmolie in de EU, de verwerking en het verbruik van palmolie tussen 2006 en 2012 verdubbelde tot 1,3 miljoen ton.

Sterke stijging

Inmiddels bestaat twintig procent van de biobrandstofmix in Europese tanks uit palmolie, aldus het onderzoek. De stijging in het Europese gebruik is veel sterker dan verwacht. De onderzoekers concluderen dat die toename voornamelijk wordt veroorzaakt door het EU-beleid om het gebruik van biobrandstoffen in de transportsector te stimuleren.

De westerse honger naar biobrandstoffen leidt tot de aanleg van steeds meer palmolieplantages in met name Indonesië en Maleisië. Daarbij wordt op grote schaal tropisch regenwoud gekapt en platgebrand, wat leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen, die bijdragen aan de verdere opwarming van de aarde. Vaak worden de rechten van de inheemse bevolking geschonden. Bovendien ontstaat op veel plekken een gebrek aan landbouwgrond, met voedselschaarste en stijgende voedselprijzen als gevolg.

Stemming Europees Parlement

Aanstaande woensdag stemt het Europees Parlement over het controversiële biobrandstoffenbeleid van de Europese Unie. De Europarlementariërs spreken zich uit over een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van voedselgewassen -waaronder palmolie- als biobrandstof te beperken tot maximaal 5 procent van de brandstofmix. Milieudefensie ziet het voorstel van de Europese Commissie als een goede eerste stap om te komen tot een verbod op het gebruik van voedselgewassen als brandstof en roept het Europees Parlement op het voorstel van de Commissie te steunen.

Geert Ritsema, campagneleider energie en grondstoffen: 'Het is onacceptabel dat wij in Nederland en Europa onze tanks volgooien met palmolie, terwijl dat elders in de wereld leidt tot grootschalige ontbossing en voedselschaarste. Het is zorgwekkend dat ons palmoliegebruik zo sterk toeneemt. Wij roepen de Europarlementariërs op om een rem te zetten op het gebruik van palmolie en andere voedselgewassen als brandstof voor de transportsector.'

Internationale instellingen zoals de de wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO), wetenschappers en milieu- en ontwikkelingsorganisaties waaronder Milieudefensie waarschuwen al jaren voor de problemen rond biobrandstoffen.

Meer informatie

Rapport:‘The EU biofuel policy and palm oil: cutting subsidies or cutting rainforest?’ van het International Institute for Sustainable Development (IISD) en het Global Subsidies Initiative (GSI)

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...