english

Verruiming warmtefonds biedt miljoenen huishoudens kans op kosteloos isoleren

Amsterdam, 2 juli - Meer dan 2 miljoen woningen kunnen geïsoleerd worden zonder extra kosten voor de bewoners, dat blijkt uit een doorrekening van CE Delft in opdracht van Milieudefensie. “Uit dit onderzoek blijkt dat een warmtefonds tienduizenden banen kan opleveren én een flinke CO2-besparing”, zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. “Bovendien is het eerlijk. Door de vrijstelling van de energiebelasting voor de industrie te schrappen, wordt het toegankelijk voor mensen met een laag inkomen.”

“Grootschalige isolatie is een eerste stap op weg naar een beter klimaat en duurzaam economisch herstel,“ zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. In een vandaag gepubliceerde notitie over economisch herstel van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt verduurzaming van de gebouwde omgeving nadrukkelijk als kans voor economisch herstel aangemerkt. Jorien de Lege: “Het PBL spoort dit kabinet niet voor niets aan om de achterstand met andere landen in te halen. Ons plan voor een eerlijk warmtefonds biedt het kabinet concrete handvatten om daarmee te starten.”

Mensen met een laag inkomen moeten van Ollongren lenen

Minister Ollongren kwam onlangs met een warmtefonds waarmee een lening kan worden afgesloten voor verduurzaming van een woning. Jorien de Lege. “Dat klinkt aardig. Maar een rente van 2 procent op een lening van 20 jaar is een hoge drempel, terwijl juist mensen met lagere inkomens vaak in een slecht geïsoleerd huis wonen en veel moeten stoken. Dat is slecht voor het klimaat en hun portemonnee.”

1,6 megaton minder CO2-uitstoot

Alleen goed geïsoleerde huizen kunnen efficiënt duurzaam verwarmd worden. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zeker anderhalf miljoen woningen gasloos moeten zijn. Om anderhalf miljoen woningen te kunnen isoleren is jaarlijks 115 miljoen euro nodig aan financiering vanuit de overheid. Milieudefensie stelt voor de vrijstellingen van de energiebelasting voor de industrie te schrappen. Dit levert ruim voldoende dekking waardoor het warmtefonds de belastingbetaler niets kost. Het isoleren van zoveel woningen levert wel tienduizenden banen op en 1,6 megaton minder uitstoot in 2030.

Kostenneutraal

Milieudefensie heeft laten berekenen welke effecten het heeft als er geen maximum wordt gesteld aan het te lenen bedrag en de rente. Terugbetaling gaat naar draagkracht: mensen met lagere inkomens betalen maandelijks een bedrag terug dat gelijk is aan de vermindering van de kosten op hun energierekening. Daarmee is de regeling kostenneutraal, maar veel mensen gaan er in de praktijk financieel op vooruit.

Toegankelijker

Milieudefensie roept Minister Ollongren op het warmtefonds toegankelijker te maken door de lening op dezelfde manier vorm te geven als studieleningen en geen maximum te stellen. Van een dergelijke lening wordt meer gebruik gemaakt, is de verwachting. Het is wel zaak om de capaciteit in de isolatiebranche flink op te schroeven om isolatie op deze schaal mogelijk te maken.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie bel persvoorlichting Milieudefensie: 020 5507333 of 0629593873 (Jasperine Schupp, persvoorlichter Milieudefensie)

Hier de link naar het CE Delft wonen rapport.

Voor vragen over de onderzoeksmethode bel: Frans Rooijers, van CE Delft: 015- 2150154 

Steun ons in het Hoger Beroep tegen Shell

Op 26 mei wonnen we onze Klimaatzaak tegen Shell. De rechter oordeelde dat Shell zijn CO2-uitstoot in 2030 teruggebracht moet hebben met 45%. Een fantastische overwinning. Helaas gaat Shell tegen deze beslissing in hoger beroep. Wij nemen het op tegen een van de machtigste en rijkste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons nog een keer te winnen van Shell. Doe je mee?

Loading...