english

Verkiezingsuitslag biedt kansen voor groen

Door de verkiezingsuitslag zijn de kansen voor een flink ambitieuzer klimaatbeleid gestegen. Ten minste drie partijen die echt werk willen maken van klimaat maken kans om in een nieuw kabinet te komen (D66, Christenunie en GroenLinks). Samen hebben deze partijen, met de Partij voor de Dieren, hun zetelaantal verdubbeld

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “Je weet natuurlijk nooit hoe de formatie uitpakt. Daarom is er hoe dan ook werk aan de winkel voor Milieudefensie, en voor iedereen die samen met ons de schouders eronder wil zetten om te zorgen voor klimaatambitie in het regeerakkoord en daarna.

Het aanpakken van klimaatverandering moet iets van ons allemaal worden. Niet alleen iets van grote bedrijven en een kleine groep mensen die zich een elektrische auto, zonnepanelen en biologisch eten kan permitteren. Alleen als we het samen doen, als we samen de schouders eronder zetten en de lusten en de lasten eerlijk delen, krijgen we het voor elkaar. Als we daar niet voor zorgen, lopen we het risico dat veel mensen zich tegen de noodzakelijke veranderingen zullen keren. Als we het goed doen, worden we er juist allemaal beter van. Dan wordt energie goedkoper en schoon, verplaatsen we ons veel slimmer, en worden onze huizen comfortabeler. Wij noemen dat: Eerlijk Omschakelen.”

Wij stoppen CETA!

Dit najaar heeft Nederland de kans om het CETA-verdrag te stoppen. Als we dat niet doen, wordt de macht van multinationals nog veel groter. Ten koste van mens, dier, milieu en klimaat. Roep de Kamerleden nu op: stem CETA weg en kies voor onze toekomst!

Loading...