english

Veelgestelde vragen over ons onderzoek naar soja

FrieslandCampina, Vion en de 3 grootste veevoerbedrijven van Nederland pakken ontbossing voor de productie van soja voor veevoer niet aan in hun keten. Dit blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Hier vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen over het onderzoek.

  1. Waarom hebben jullie dit onderzoek gedaan?
  2. Waarom kijken jullie vooral naar soja-importeur Bunge? 
  3. Hoe weten jullie dat er sojastromen lopen van Bunge naar veevoerfabrieken in Nederland?
  4. Wat hebben jullie gevonden?
  5. Hebben jullie aan de veevoerbedrijven gevraagd waar hun soja vandaan komt?
  6. Hoe zijn jullie achter de voerstromen gekomen tussen de veevoerbedrijven, Vion en FrieslandCampina? 
  7. Hebben jullie boeren, Vion en FrieslandCampina benaderd? Wat waren de reacties?
  8. De 5 bedrijven stellen dat ze duurzame soja inkopen. Hoe staan jullie daar tegenover?
  9. Waarom spreken jullie ook FrieslandCampina en Vion aan en niet alleen de 3 veevoerbedrijven? 
  10. Hoe kan ik helpen?

1. Waarom hebben jullie dit onderzoek gedaan?

De productie van soja zorgt wereldwijd voor veel ontbossing. Met dit onderzoek hebben wij blootgelegd dat 5 grote Nederlandse bedrijven zakelijke relaties hebben met soja-importeur Bunge. Bunge is in verband gebracht met 60.000 hectare ontbossing in Brazilië.

De 5 bedrijven zijn op de hoogte van deze misstanden, maar ondernemen geen actie om ontbossing en klimaatschade in hun productieketen te voorkomen. Dit onderstreept de noodzaak voor een klimaatplicht voor grote Nederlandse bedrijven. Een plicht vastgelegd in een wet die bedrijven dwingt gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

2. Waarom kijken jullie vooral naar soja-importeur Bunge? 

Bunge is 1 van de grootste soja-importeurs van Europa. Het bedrijf importeert en verwerkt ook soja in Nederland.  Mighty Earth, een organisatie die opkomt voor de bescherming van bossen, heeft Bunge in verband gebracht met 60.000 hectare ontbossing in Brazilië.

Bunge is 1 van de grootste handelaren in de Braziliaanse Cerrado-savanne, waar de meeste ontbossings-soja vandaan komt. Volgens het WNF, leidt ontbossing in de Cerrado-savanne jaarlijks tot een uitstoot van 250 miljoen ton CO2. Dat is veel meer dan de 182,5 miljoen ton CO2 die heel Nederland volgens het RIVM in 2019 uitstootte. Een serieuze Nederlandse bijdrage aan het omlaag brengen van de CO2-uitstoot begint dus in Brazilië. De gedetecteerde ontbossing zou aanleiding moeten zijn [voor de Nederlandse bedrijven in de sojaketen] om nader onderzoek te doen en voortvarend in actie te komen richting Bunge. Dat zien we niet gebeuren.

3. Hoe weten jullie dat Bunge levert aan veevoerbedrijven in Nederland? 

Je zou verwachten dat grote bedrijven daar open over zijn. Maar het kostte ons veel moeite om uit te vinden of er sprake is van een zakelijke relatie. Via een database waarin je schepen kunt volgen hebben we gekeken of er schepen van Bunge in Amsterdam naar de grootste 3 veevoerbedrijven gingen. 

4.Wat hebben jullie gevonden?

Online tracken (vesseltracker.com) maakte duidelijk dat tussen mei en september 2021 ten minste 28 schepen van Bunge in Amsterdam naar verschillende locaties van De Heus in Nederland zijn gegaan. 1 van deze transporten is naast online tracking ook op locatie gedocumenteerd tijdens het laden bij Bunge en het lossen bij De Heus in Ravenstein. ForFarmers werd tenminste tweemaal bezocht door een schip dat bij Bunge was vertrokken, en Agrifirm ook tenminste tweemaal.

5. Hebben jullie aan de veevoerbedrijven gevraagd waar hun soja vandaan komt?

Ja, en dat heeft bevestigd dat de handel in soja een schimmige praktijk is. We hebben de 3 veevoerbedrijven gevraagd om een reactie. De Heus en Agrifirm wilden niet zeggen of Bunge een leverancier is. En ForFarmers heeft helemaal niet gereageerd. Dan begin je toch te denken: wat hebben die bedrijven te verbergen? 

6. Hoe zijn jullie achter de relaties gekomen tussen de veevoerbedrijven, Vion en FrieslandCampina? 

We hebben online onderzoek gedaan naar samenwerkingsverbanden tussen de veevoerbedrijven en FrieslandCampina en Vion. Ook hebben we boeren gezocht en gevonden die de schakel vormen tussen de bedrijven. Zij kopen veevoer in bij 1 van de 3 veevoerbedrijven en leveren melk aan FrieslandCampina of varkens voor de slacht aan Vion. FrieslandCampina heeft overigens ook een directe inkooprelatie met Bunge: het bedrijf koopt o.a. soja-olie in voor verwerking in producten.

7. Hebben jullie boeren, Vion en FrieslandCampina benaderd? Wat waren de reacties?

In dit onderzoek richten wij ons op de rol van grote bedrijven zoals FrieslandCampina en Vion. Op basis van hun reacties concluderen wij dat ze schade aan bossen en klimaat in hun keten niet serieus aanpakken. Terwijl we nog maar 8 jaar hebben om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Daarom moet er een klimaatplicht komen voor dit soort grote bedrijven.

8. De 5 bedrijven stellen dat er (nu al, of uiterlijk in 2030) enkel gecertificeerde soja in hun keten gebruikt wordt. Hoe staan jullie daar tegenover?

Gecertificeerde soja is niet duurzaam, want het is niet gegarandeerd ontbossingsvrij. Wij noemen certificering een farce. Het is een papieren werkelijkheid. Totaal onverantwoord dat deze bedrijven nog leunen op dit soort vrijwillige keurmerken.

9. Waarom spreken jullie ook FrieslandCampina en Vion aan en niet alleen de 3 veevoederbedrijven? 

Elk bedrijf is verantwoordelijk voor het kennen en opschonen van zijn keten. Dus ze moeten allemaal aan de bak. Ze kunnen bijvoorbeeld samenwerken en druk zetten op Bunge om de ontbossing in de Braziliaanse keten tegen te gaan.. Het is de zelfstandige verantwoordelijkheid van elk bedrijf om te zorgen dat er geen misstanden en klimaatschade plaatsvinden in hun internationale keten.

10. Hoe kan ik helpen?

Doe mee aan onze campagne, teken de oproep aan de regering voor een klimaatplicht voor grote vervuilers. Want alleen dan gaan ze actief bijdragen aan de oplossing van de klimaatcrisis.

Teken voor een klimaatplicht voor grote vervuilers

Dankzij onze Klimaatzaak moet Shell van de rechter veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De CO2-uitstoot moet sneller en fors omlaag. Dat geldt niet alleen voor de activiteiten van Shell zelf, maar ook voor alle toeleveranciers. Dit vonnis is pure winst. Maar als de andere grote vervuilers gewoon doorgaan met vervuilen en mensenrechten negeren, komen we er niet.

Loading...