Veel Groningers en niet-Groningers de straat op tegen gasbesluit van minister Kamp

Vrijdag 15 januari zijn meer dan 700 mensen in Groningen de straat op gegaan tegen het gasbesluit van minister Kamp. In een fakkeltocht door het centrum eisten zij ‘GAS TERUG’ van de minister.

Naast Groningers liepen ook veel mensen uit andere delen van het land mee met de tocht. Zij steunen de Groningers en willen dat Nederland zo snel mogelijk overstapt naar een volledig duurzame energievoorziening.

Aanleiding voor de fakkeltocht is het besluit van minister Kamp van afgelopen december om maximaal door te gaan met de gaswinning in Groningen. Met een winningsniveau van 27 miljard m3 per jaar nemen de aardbevingen nog steeds toe in aantal en in sterkte, met grote schade en onacceptabele risico's voor de Groningers als gevolg. Minder gas winnen hoeft geen probleem te zijn voor de leveringszekerheid, als de regering volop inzet op het verminderen van de gasconsumptie.

Groningers zijn het zat

Huizen worden onbewoonbaar verklaard, scholen ontruimd en zeer veel huizen en gebouwen in de regio moeten worden verstevigd. Als er komend jaar nog steeds niet drastisch minder gas wordt gewonnen, neemt dat risico alleen maar toe. Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging: 'Veilig wonen moet honderd procent gegarandeerd worden. Ook voor Groningers. Dit kabinet en de NAM hebben niet onze veiligheid voorop staan, maar de miljarden die ze verdienen met de gaswinning. Dat heeft gezorgd voor veel verloren jaren. De winning moet op korte termijn terug naar minder dan 12 miljard m3, het veilige niveau volgens experts, vervolgens moet de winning planmatig snel naar nul.'

Actie voor duurzame toekomst

Naast Groningers lopen ook mensen uit andere delen van het land mee met de tocht. Zij steunende Groningers en willen dat Nederland zo snel mogelijk overstapt naar een volledig duurzame energievoorziening. Ike Teuling, campagneleider energie: 'Na het klimaatakkoord in Parijs moet Nederland fikse stappen zetten. We moeten af van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zoals gas, alle huizen en gebouwen moeten energieneutraal. Wij moeten de handen ineen slaan, Groningers en niet-Groningers, en blijven protesteren. Dat actievoeren helpt, hebben we de afgelopen jaren laten zien hier in Groningen. Zonder de protesten en acties van iedereen hier op het plein zou de gaswinning gewoon nog boven de 40 miljard m3 zitten, zoals in 2013 en 2014'.

Doe mee en maak Nederland fossielvrij

Als minister Kamp en het kabinet niets doen om Nederland fossielvrij te maken, moeten we het zelf  doen! Zondag 24 januari willen we samen met jou tijdens de actieconferentie uitdenken hoe we sneller kunnen omschakelen van olie, gas en kolen naar zon, wind en energiebesparing. In presentaties, debatten en workshops blikken we terug op de klimaattop en kijken we vooruit naar een toekomst waar schone energie de norm is. Zo is er ook een workshop 'Hoe draaien we de gaskraan zo snel mogelijk dicht?'

De inschrijving is gesloten

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...