english

Van Erf tot Erf - In gesprek met boeren

Het lijkt soms alsof boeren en burgers lijnrecht tegenover elkaar staan in discussies rondom ons voedsel. Maar als we een eerlijk en duurzaam voedselsysteem willen, is het belangrijk dat we elkaar begrijpen. Alleen samen kunnen we zorgen voor verandering. Daarom zijn we sinds het najaar van 2017 aan de slag om boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen.

Wat doen we?

Met een groep van ruim 100 betrokken burgers zijn we langs gegaan bij boeren. In één-op-één gesprekken luisterden we naar de persoonlijke verhalen van boeren; hoe werken ze, wat motiveert hen om anders te boeren, waar lopen ze tegenaan en hoe zien ze de toekomst van de landbouw in Nederland? Het resultaat vind je hier.

Waarom doen we dit?

Deze gesprekken vormen een belangrijke eerste stap om boeren en burgers dichterbij elkaar te brengen. Dat we elkaars taal spreken en elkaars situatie beter begrijpen is een belangrijke voorwaarde om samen te gaan werken aan een eerlijk en duurzaam voedselsysteem.

Waar gaan we de verhalen voor gebruiken?

De verhalen zetten we in voor de campagne Duurzaam Voedsel van Milieudefensie. We vertellen ze verder en delen ze online en offline, waarmee we voor meer draagvlak zorgen voor duurzaam en eerlijk voedsel. Dit kan zowel boeren als burgers inspireren om ook aan de slag te gaan. Dan blijft deze beweging groeien.

Samen met jou bouwen we aan een sterke basis voor een boer-burger beweging in Nederland!

 

Heb je nog andere vragen? Je mag ons natuurlijk ook altijd een e-mail sturen.

Operatie Klimaat

De aarde warmt steeds sneller op. Toch is het nog niet te laat. Als we het samen doen, kunnen we klimaatverandering stoppen. Alleen: is jou ooit iets gevraagd door de plannenmakers in Den Haag? Daar brengen wij verandering in met Operatie Klimaat. Doe je mee? Dan gaan we samen op zoek naar eerlijke klimaatoplossingen.

Loading...