english

Ledenbulletin Milieu-Visie zoekt redactieleden

Milieu-Visie’ is het contactorgaan voor leden van Vereniging Milieudefensie. Het blad verschijnt 4 keer per jaar, zowel digitaal als in een papieren versie. Ter aanvulling van het huidige team zoekt de redactie twee nieuwe collega’s.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Ledenbulletin Milieu-Visie zoekt redactieleden'
Vacaturetekst Redactie DEF.pdf — 83 KB

Hoe geef jij onze aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. En voor álle mensen die geraakt worden door de klimaatcrisis. Teken de oproep en laat zien dat het klimaat beslissend is voor jouw stem.

Loading...