english

Uitspraak Raad van State zet de komende gasbesluiten op scherp

Amsterdam/Groningen, 3 juli 2019 - De Raad van State (RvS) vernietigde vanmorgen het gasbesluit 2018-2019 van minister Wiebes en geeft daarmee aan dat de grondrechten van Groningers niet voldoende hebben meegeteld in het besluit. Wiebes moet veel beter uitleggen hoe de gaswinning daadwerkelijk op zo kort mogelijke termijn naar 0 gaat. Dit zal vooral consequenties hebben voor de navolgende gasbesluiten van de minister.

Veiligheid houdt veel meer in dan veilig je huis uit komen

Met de uitspraak van de RvS "wordt de minister van EZK wederom op de vingers getikt", aldus Jelle van der Knoop, voorzitter van de Groninger Bodem Beweging (GBB). Terecht erkent de minister het grote belang van veiligheid voor Groningers, dat veel breder is dan nog net levend je huis uit kunnen komen bij een zware aardbeving. Gezondheidsklachten, stress, overlast, ja zelfs een tekortschietende overheid belast de bewoners. Maar als dat zo zwaar weegt, zo zegt de RvS, moet je goed kunnen uitleggen waarom de gaskraan niet eerder dicht kan. De grondrechten van Groningers zijn hier immers in het geding! Daarom zal in de komende gasbesluiten veel concreter moeten worden aangegeven hoe de gaswinning zo snel mogelijk naar 0 kan.

Belangen van Groningers niet serieus genomen door kabinet

Het is al de derde keer dat de RvS een gaswinningsbesluit vernietigt. “Dan is er toch iets mis in Den Haag lijkt mij. Hoe serieus nemen ze de belangen van de Groningers?” vraagt Jelle van der Knoop zich af. Ook Milieudefensie, welke samen met de GBB in beroep ging tegen het gaswinningsbesluit, vraagt zich af hoe lang de overheid burgers nog in de steek laat:

"Wij vragen ons af hoe lang de overheid Groningers nog in de steek denkt te kunnen laten," zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. "Vandaag heeft Wiebes weer op zijn kop gekregen van de hoogste rechter van het land. Het is elk jaar hetzelfde liedje: hij doet zijn huiswerk niet vindt de Raad van State. Wiebes moet vóór dit najaar concreet maken hoe hij de gaswinning naar nul brengt en in welk jaar."

Volg Jorien op twitter

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...