english

Te veel bouwbedrijven vertragen de energietransitie

Grote bedrijven moeten van klimaatminister Eric Wiebes versneld van het gas af. Het zou verstandig zijn als collega Kajsa Ollongren bouwbedrijven achter de broek zit. Om te voorkomen dat kopers van duizenden nieuwe woningen worden opgescheept met een onnodige een gasaansluiting, zegt Evert Hassink van Milieudefensie.

OPINIE (Cobouw, 5 juni 2018)

De bouwwereld vindt dat het verbod op gasaansluitingen voor nieuwbouw te snel wordt ingevoerd. Dat is op zijn minst verrassend te noemen. Voormalig minister Henk Kamp stelde het al eind 2016 voor. En er zijn partijen die daar al tijden op voorsorteren, zoals netbeheerder Stedin en gemeenten als Tilburg.

Helft nieuwbouw krijgt nog gas

Er zijn ook bouwbedrijven die gasloos bouwen. Maar er lopen nog te veel bedrijven achter. Dat blijkt uit informatie die Milieudefensie de afgelopen maanden verzamelde over nieuwbouwplannen voor de periode van 2018-2019 in 237 gemeenten.

Als er niets gebeurt, wordt de komende jaren nog 50 procent van de nieuwbouwhuizen op gas aangesloten. Dankzij de door de sector bedongen uitzonderingsclausules op het aansluitverbod zal dat percentage niet snel dalen, vrezen wij.

Geen letter op papier

Uit de cijfers blijkt verder dat de overstap op gasloos bouwen vlotter verloopt in grote steden dan in plattelandsgemeenten. Zo hebben gemeenten in de regio’s Amsterdam en Utrecht afgesproken nieuwbouw met gas niet meer toe te staan.

Maar in veel andere gemeenten staat nog geen letter over gasloos bouwen op papier. Dat heeft niet alleen te maken met een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Er zijn er kleine gemeenten waar wel gasloos wordt gebouwd zoals Westerveld, Asten en Strijen. Cruciaal blijkt een gebrek aan politieke wil en aandacht.

Hakken in het zand

Er zijn middelgrote en kleine voorlopers. Zoals Jansen Bouwontwikkeling. Dat heeft nu geen gasloze projecten, maar wil in 2019 90 procent gasloos bouwen. Vooral buiten de grote steden zien we echter dat kleine en middelgrote bedrijven en ontwikkelaars slechts mondjesmaat overstappen op het bouwen voor de toekomst.

Ze zetten de hakken in het zand en ontmoedigen gemeentebesturen actief. Door vol te houden dat gasloos te moeilijk, te duur of zelfs onnodig is bijvoorbeeld. In gemeenten waar er weinig kennis is over duurzaam bouwen verrijzen zo achterhaalde woonwijken.

Van Wijnen en Heijmans

Ook bij de grote bouwconcerns zien we grote verschillen. Van Wijnen wil driekwart van haar woningen gasvrij gaan opleveren. Heijmans bouwt inmiddels nog maar de helft van de nieuwbouwwoningen met gasaansluiting. VolkerWessels is een kwart van de geplande nieuwbouwwoningen gasloos. Helaas wordt bij negen op de tien projecten die in ontwikkeling zijn bij BAM nog steeds een gasleiding getrokken.

Op deze manier komen we er niet en blijven we onnodig lang verslaafd aan gas. In het klimaatakkoord-overleg wordt afgesproken hoe projecten tegen minimale kosten toch gasvrij kunnen worden. Dan mogen we toch zeker wel van de bouwbedrijven verwachten dat ze een tandje bijzetten.

Paniekvoetbal of verkeerde gok?

Projectontwikkelaars en bouwbedrijven die eerst klaagden over gebrek aan daadkracht van dit kabinet, spreken nu over ‘paniekvoetbal’. Ze zeggen opeens dat Nederland ‘te snel’ stopt met gasaansluitingen. Onzin. Zij hebben gewoon verkeerd gegokt. Zij gokten op een kabinet dat klimaatverandering en de aardbevingen in Groningen negeert. Dat is een uitermate kortzichtige gok. Zij moeten terug naar de tekentafel en niet het probleem over de schutting gooien.

Dat is wellicht lastig, maar wel verstandig. Zo voorkomen we kapitaalvernietiging en een hoop ellende in de toekomst. Gasleidingen trekken in nieuwbouwwijken, terwijl inwoners en gemeenten een straat verderop hard werken om bestaande woningen van het gas te halen? Gooi het probleem niet over de schutting. Scheep toekomstige kopers niet op met een onnodig probleem. Dat is uit de tijd en gewoon niet uit te leggen. Aan niemand.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...