english

Stop met navelstaren en maak ook de sociale huur gasvrij

Corporaties die nu aan de slag willen om wijken met veel sociale huur gasvrij te maken moeten we helpen, zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

OPINIE (verschenen in Trouw, 2 juli 2018)

Pagina's vol mooie plannen en conceptbeleidsprocessen zijn er al geschreven door de onderhandelaars van het klimaatakkoord. Iedereen is vóór het klimaat, hoera! Ondertussen worden we ingehaald door de keiharde realiteit. Dat de zeespiegel sneller stijgt dan verwacht, zou voor ons lage land reden te meer moeten zijn om actie te ondernemen.

De neiging lijkt echter toch vooral om zaken vooruit te schuiven. Natuurlijk, afgewogen besluiten nemen is goed. Maar als we blijven doorpraten, onderhandelen en op de buurman wachten, betalen onze kinderen straks de rekening. We moeten sneller aan de uitvoering van onze plannen beginnen. Goed nieuws is dat dat kan, en het kan ook nog eerlijker.

Neem de discussie over de miljoenen woningen, die we van het aardgas willen. Terwijl iedereen wikt en weegt, geven de woningbouwcorporaties onomwonden aan dat ze grootschalig willen en kunnen investeren in duurzame woningen. Daarbovenop stellen de leveranciers dat de techniek om woningen te verwarmen zonder gas de komende jaren tientallen procenten goedkoper wordt.

Twee vliegen in één klap

Dat woningbouwcorporaties wachten tot de duurzame voorhoede wat meer heeft geëxperimenteerd met warmtepompen en infraroodpanelen, lijkt misschien logisch. Toch pleiten wij ervoor nu al te beginnen, want daarmee sla je twee vliegen in één klap. Je voorkomt een onnodige tweedeling in de samenleving en maakt tegelijk meters met de energietransitie. Niet alleen grote fabrieken moeten worden geholpen bij de overstap op energiezuinig produceren. Niet alleen villabewoners moeten subsidie krijgen voor een Tesla en zonnepanelen. Steun is nodig voor de mensen die het écht niet zelf kunnen.

Eerder pleitten we in deze krant al voor een transitiefonds voor huiseigenaren met een kleine beurs, maar ook bewoners van miljoenen sociale huurwoningen moeten hulp krijgen.

In die huizen wonen bijna een miljoen mensen die van een inkomen van minder dan 20.000 euro rond moeten komen. Zij worden hard getroffen als hun woning niet is aangepast en de gasprijs stijgt - en dat zal gebeuren. Met een zuinig, gasloos huis hoeven zij zich geen zorgen te maken over hoge energierekeningen of in de kou te zitten. Renoveren van hun woningen is investeren in het voorkómen van sociale problemen, in bescherming van het klimaat én in de toekomst van Nederland. Dat laatste is vooral van toepassing op de bouw- en installatiesector. Met grote renovatieprojecten in de sociale huur doen bouwers en installateurs snel ervaring op met de transitie en innovatie.

Het geld is er

Stop met navelstaren. De woningbouwcorporaties willen aan de slag, maar hebben aanvullende financiering nodig. Laten we ze dan ook de ruimte geven om te investeren. Die ruimte is er. De door hen betaalde 2,9 miljard euro verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting kan daarvoor worden gebruikt. Dit geld moet gericht worden teruggesluisd naar corporaties die investeren in duurzame, gasloze wijken.

Ministers Wiebes, Ollongren en Hoekstra, kijk verder dan de vier jaar van het huidige regeerakkoord, kom langs bij de klimaatonderhandelingen. Want daar worden de plannen gesmeed voor het Nederland van 2050. Wat ons betreft een eerlijk én gasloos Nederland, waarin we niemand vergeten.

 Volg directeur Donald Pols ook op twitter

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...