Lobbybrief: stop met bijstook biomassa in Nederlandse kolencentrales

Brief namens Milieudefensie, Greenpeace, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en het Wereld Natuur Fonds aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Aanleiding is het advies "Biomassa in balans" van de Sociaal Economische Raad (SER) om het bijstoken van biomassa in Nederlandse kolencentrales af te bouwen.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Lobbybrief: stop met bijstook biomassa in Nederlandse kolencentrales'
Stop met bijstook biomassa in kolencentrales_06082020.pdf — 19 KB

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...