english

Stop de mythe van transitiebrandstof

Terwijl een twintigtal elektrische vrachtwagens al door het land rijdt, blijven de transportsector en de overheid investeren in een klimaatbeschadigende brandstof. LNG, vloeibaar aardgas, zou milieuvriendelijk zijn.

Het tegendeel is waar en het Platform weet dat, zo blijkt vandaag uit een artikel in Down to Earth Magazine, het onafhankelijke platform voor groene journalistiek en opinie.

Het LNG Platform, waarin de sector en de overheid vertegenwoordigd zijn, wil dat er in 2050 zo'n 50.000 Nederlandse trucks op LNG (Liquefied Natural Gas) gaan rijden. Volgens het Platform zorgt LNG voor 15 procent reductie op de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van diesel. Dat percentage komt uit een rapport dat TNO in 2013 maakte. Dat percentage is inmiddels achterhaald, iets waarvan het Platform op de hoogte is. Niet alleen kost het veel energie om het gas te koelen; er lekt ook methaan weg. Methaan is een nog veel sterker broeikasgas dan CO2. Nu er praktijkmetingen zijn gedaan, blijkt dat LNG nauwelijks klimaatwinst oplevert ten opzichte van diesel. In veel gevallen pakt het zelfs negatief uit. Nederland moet stoppen met deze nachtmerrie voor het klimaat en investeren in échte oplossingen.

Halfbakken oplossing

We kunnen het Platform er niet van betichten dat zij de klimaatverandering ontkennen. Maar ze steken geld in de verkeerde oplossingen. LNG wordt gepresenteerd als een zogenoemde transitiebrandstof. Transitiebrandstof is – net als ‘klimaatvriendelijk’ – een toverwoord van commerciële sectoren en van een overheid die de klimaatafspraken van Parijs niet serieus neemt. LNG is de zoveelste klimaatvriendelijke brandstof. Nog niet zo heel lang geleden werd zelfs diesel nog gestimuleerd als zijnde beter voor het milieu. Inmiddels hebben de burgemeesters van Mexicostad, Athene, Madrid en Parijs aangekondigd geen dieselmotoren meer toe te staan in hun steden vanaf 2025. Het moet afgelopen zijn met de mythe van milieuvriendelijke transitiebrandstoffen. Geen halfbakken oplossingen meer.

Het klimaat niet zit te wachten op fossiele transitiebrandstoffen, en wij ook niet. CE Delft, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat oplossingen ontwikkelt voor milieu- en duurzaamheidsvraagstukken, berekende dat als verkeer en vervoer op de huidige wijze doorgaat met CO2 uitstoten, we de klimaatdoelen van Parijs niet meer kunnen halen. Als we het 1,5 graden doel willen halen, moeten alle nieuwe personen- en bestelauto’s en vrachtwagens vanaf volgend jaar (2018) volledig CO2-emissievrij zijn. We moeten dus stoppen met het investeren in LNG; het is weggegooid geld dat nergens toe leidt. En het is niet eens nodig. Heineken en Van Gansewinkel rijden al met elektrische vrachtwagens. Ook zijn er verhuisbedrijven die overstappen.

Toekomstbestendig

Het beste alternatief is natuurlijk zo min mogelijk kilometers maken. Veel uitstoot kan worden voorkomen door het stimuleren van lokale producten, door het faciliteren van duurzaam vervoer én door het bundelen van vervoer; het samenvoegen van meerdere vervoersstromen. Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat overheden veel meer kunnen doen om transport te bundelen. De zuinigste kilometer is de kilometer die niet wordt gereden.

We moeten investeren in mensen die gaan voor een eerlijke omschakeling naar een duurzamere wereld. In de dappere voorlopers zoals verhuisbedrijf Deudekom, die nu stappen durven te zetten, en niet in fossiele bedrijven. Duurzaam betekent ook toekomstbestendig. Het is tijd dat de transportsector écht omschakelt en daarin – met de overheid – investeert. Voor het klimaat én voor de toekomst van de sector zelf.

Opinie van Bram van Liere, inhoudelijk medewerker Mobiliteit bij Milieudefensie.

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...