english

Stedeling 1,5 jaar eerder dood door luchtvervuiling

Gezondheidseffecten jarenlang onderschat AMSTERDAM, 12 maart 2015 - De effecten van luchtvervuiling op sterfte zijn zo'n 40% hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Nederlanders die in de stad wonen (zo'n 40% van de bevolking) gaan gemiddeld 1,5 jaar eerder dood door luchtvervuiling. Dat blijkt uit berekeningen die Milieudefensie heeft gemaakt op basis van een nieuw en grootschalig onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu[1]. Het RIVM gebruikte voor dat onderzoek de sterftestatistieken van 7 miljoen Nederlanders en vergeleek die met de luchtvervuiling op hun woonadres. Uit het onderzoek blijkt verder dat ook jongere mensen (30-65) een kortere levensverwachting hebben door de luchtvervuiling.

De lucht in stedelijk gebied is veel vervuilder dan in de meeste landelijke gebieden. De levensverwachting van inwoners van steden ligt bij typische stadsconcentraties zo'n 1,5 jaar lager. Op sterk vervuilde plekken kan dit oplopen tot enkele jaren. De gezondheidseffecten blijven niet beperkt tot stedelijke gebieden. Alle Nederlanders hebben last van luchtvervuiling: gemiddeld verliest elke Nederland meer dan een jaar levensverwachting door luchtvervuiling.

Voor ruim 7 miljoen mensen die gedurende 5 jaar niet zijn verhuisd, heeft het RIVM de CBS gegevens over sterfte gekoppeld aan luchtvervuilingsconcentraties. Deze enorme hoeveelheid gegevens biedt een schat aan informatie over de effecten van luchtvervuiling op gezondheid. Die effecten blijken nog veel groter dan al bekend was. Fijnstof (zwevende deeltjes) en stikstofdioxide (NO2, een gas) blijken een onafhankelijk effect te hebben op sterfte. Van stikstofdioxide werd tot nu toe aangenomen dat het een gering effect heeft op de gezondheid. Ziekte en sterfte door luchtvervuiling werd voornamelijk toegeschreven aan de blootstelling aan fijnstof en het daarin aanwezige roet. Dit onderzoek toont echter aan dat ook stikstofdioxide zélf leidt tot ernstige gezondheidsklachten. Op basis van de resultaten heeft Milieudefensie berekend dat luchtvervuiling leidt tot een veel hoger verlies aan levensverwachting dan eerder gedacht.
 
Ivo Stumpe, campagneleider Verkeer bij Milieudefensie: “Die sterfte is natuurlijk maar het topje van de ijsberg, 1,5 jaar eerder dood is 10 jaar lang ziek. Zelfs bij de huidige normen is luchtvervuiling een van de grootste doodsoorzaken, die moeten dus veel strenger. In plaats van te pleiten voor uitstel of slappere EU-normen moeten moeten we in Nederland eindelijk eens werk maken van gezonde lucht."

[1] Link Big Date gegevens RIVM

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...