english

Spijkenisse kan ruim 12.000 woningen relatief goedkoop gasvrij maken

Ruim 12.000 huizen in de stad Spijkenisse kunnen relatief goedkoop van het gas af. Maar voor 28.000 van de woningen zijn investeringen nodig die lang niet iedereen kan betalen. Dat blijkt uit onderzoek dat Milieudefensie heeft laten doen. In Spijkenisse staan gasboringen door de NAM gepland. Die wil niemand in de achtertuin. Dan is het ook logisch om in eigen huis te stoppen met aardgas, stelt Milieudefensie.

Nederland moet van het gas af voor het klimaat en voor de inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen. Het kabinet wil dat alle gemeenten in Nederland pas in 2021 een plan hebben om de gaskraan te sluiten. Evert Hassink, campagneleider bij Milieudefensie: “Het is zonde om pas vanaf 2022 aan de slag te gaan. De gemeente kan voor de stad Spijkenisse veel doen met goedkope restwarmte. Huurders, huiseigenaren en middenstanders hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn en moeten kunnen meepraten. Wij raden ze aan om hun nieuwe gemeentebestuur achter de broek te zitten.”

Zonneboilers en airco’s

In Spijkenisse is gebruik van restwarmte goed mogelijk. Huizen zijn redelijk geïsoleerd en er is genoeg restwarmte te vinden in de Europoort. Op termijn is geothermie, warmte uit de diepe aardbodem, beschikbaar. In het centrum van Spijkenisse en in wijken als Vier Ambachten lenen 10.500 woningen zich volgens de onderzoekers goed voor het aanleggen van een collectief warmtenet. In de toekomst kan dat worden gevoed met warmte uit de diepe bodem, in vaktermen aardwarmte. Verder zijn er ruim 1.500 woningen in De Dijk die collectief kunnen worden verwarmd met een netwerk voor opgeslagen warmte afkomstig van bijvoorbeeld airco’s en zonneboilers. De vakterm voor deze relatief goedkope oplossing is warmte-koude-opslag. Deze oplossingen zijn hard nodig, want met alleen zonne- en windenergie is aardgas niet te vervangen.

Financiële problemen

Uit het onderzoek blijkt ook dat het voor het merendeel van de woningen in Spijkenisse het een stuk lastiger en duurder wordt om de gaskraan te sluiten. Voor 16.000 woningen is isolatie en elektrische verwarming met een warmtepomp de beste optie. Dat kost al snel meer dan 10.000 euro per woning. Vaak kan dat wel worden gecombineerd met zonnepanelen. Mensen met een kleine beurs in slecht geïsoleerde huizen kunnen daardoor in de problemen komen. Milieudefensie roept het gemeentebestuur van de stad daarom op vooral de gezinnen die waarschijnlijk niet worden aangesloten op een warmtenet met raad en daad terzijde te staan.

Naar Den Haag

Gemeenten kunnen de financiële problemen van duizenden gezinnen niet alleen oplossen. Er is meer geld nodig voor ondersteuning van huishoudens en grote, vervuilende bedrijven moeten daar meer aan bijdragen. Evert Hassink: “Iedereen krijgt hiermee te maken. Daarom vragen wij in Den Haag en in gesprekken met Kamerleden om maatregelen die er voor zorgen dat de overstap naar duurzame warmte eerlijk gebeurt.”

Zelf kijken naar uw wijk

Wie zelf wil kijken naar de meest voor de hand liggende oplossingen kan tot op wijkniveau kijken op de gedetailleerde kaart die Milieudefensie heeft laten maken voor heel Nederland.

Gaswinning bij Spijkenisse

Onder Spijkenisse liggen drie van de ruim 175 kleine gasvelden van Nederland. Op dit moment wordt daar gas gewonnen door de NAM. Vanaf 2019 wil de NAM ook gas gaan winnen uit het nieuwe veld ‘Spijkenisse Intra’.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...