english

SodM stapt naar Raad van State om Wob-verzoek Milieudefensie

Westerveld/Amsterdam (DR), 7 augustus 2019 – De Raad van State moet zich buigen over de vraag of Milieudefensieafdeling Westerveld milieugegevens krijgt. Het gaat om informatie over de manier waarop gasbedrijf Vermilion bij Nijensleek afvalwater in de bodem spuit.

De milieuorganisatie had die informatie opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), naar aanleiding van een kapotte buis van het afvalinjectiesysteem. “Vermilion zegt dat het inspuiten van het afvalwater in de bodem weer verantwoord is. Wij willen de informatie zien waar het bedrijf dat op baseert”, zegt Alie Eiting van Milieudefensie Westerveld.

Het SodM wilde de milieu-informatie wel geven, maar het Canadese bedrijf stapte met succes naar de rechter om dat tegen te houden. De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat de opgevraagde gegevens ‘evident concurrentiegevoelig’ zijn en daarom niet gedeeld kunnen worden.

Hoger beroep

Het SodM heeft hoger beroep ingesteld tegen dat oordeel bij de Raad van State, de hoogste bestuurlijke rechtbank van Nederland. De toezichthouder geeft aan niet goed te kunnen volgen dat die gegevens ‘evident concurrentiegevoelig zijn’ en wil graag opheldering van de Raad van State over die uitspraak. Het SodM vindt dat niet alle bedrijfs- en fabricagegegevens per definitie concurrentiegevoelig zijn. Veel gegevens zijn standaard. Net zoals het productieproces in een snackbar waar friet wordt gebakken overal hetzelfde is. Volgens de toezichthouder is dat in dit geval niet anders.

Geen roestig hekje

De kwestie kwam aan het rollen toen het ministerie van Economische Zaken & Klimaat begin juli 2018 in de plaatselijke krant ‘De Westervelder’ aankondigde dat Vermilion onderhoudswerkzaamheden ging uitvoeren op de afvalwaterinjectielocatie Nijensleek.

Die werkzaamheden gingen niet om het schilderen van een roestig hekje, ontdekte Milieudefensie Westerveld. Het ging om de reparatie van een – door afvalwater – aangetaste buis tot anderhalve kilometer diep. Alie Eiting: “Het afvalwater dat hier in de bodem wordt gespoten is afkomstig uit meerdere boorlocaties van Vermilion. Het bedrijf is er inmiddels mee doorgegaan. Wij maken ons ernstige zorgen over de risico's voor het milieu en willen kunnen beoordelen of dat wel verantwoord kan.”

Gesteund door het SodM

Milieudefensie voelt zich gesteund door het hoger beroep van het SodM. De toezichthouder moest aan het begin van het proces nog wel worden overtuigd. Alie Eiting van Milieudefensie Westerveld: “Gelukkig vindt het SodM nu ook dat het belang van openbaarheid van milieu-informatie zwaarder weegt dan het vertrouwelijk houden van bedrijfsgegevens. Wij zijn hier heel blij mee. We hopen dat de Raad van State de mening deelt dat bij de afweging van belangen beter moet worden gekeken naar de rechten van omwonenden en de bescherming van het milieu én nabijgelegen natuurgebieden”.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...