Slim vervoerspakket levert 9 miljoen ton CO2 besparing op

Amsterdam, 23 juli - Uit berekeningen van CE Delft in opdracht van Milieudefensie blijkt dat het kabinet de uitstoot van broeikasgassen tot 9 miljoen ton CO2 kan verminderen. Door de invoer van een slim vervoerspakket met 5 maatregelen waaronder een veelvliegerstaks en kilometerheffing en daarbij een klimaatbonus voor iedere Nederlander.

Door de invoering van een veelvliegerstaks wordt 3,8 ton minder CO2 uitgestoten en vertrekken 23 procent minder vluchten vanaf Schiphol. Na invoering van een veelvliegerstaks betalen passagiers 40 euro extra voor de eerste vlucht,  80 euro voor de tweede, 160 voor de derde en bij vier of meer vluchten per jaar maximaal 320 euro extra voor elke vlucht. 

Ook minder stikstof

Behalve minder CO2 levert het slimme vervoerspakket van Milieudefensie ook een aanzienlijke daling op van stikstof. Met het plan stoot Nederland 3.300 ton minder stikstof uit. Stikstof tast de natuur ernstig aan. 

Klimaatbonus

“Het nieuwe vervoersplan is eerlijk, want de vervuiler betaalt”, zegt Bram van Liere van Milieudefensie. Met de invoer van het alternatieve pakket, krijgen alle huishoudens een vrij te besteden inkomensafhankelijke jaarlijkse klimaatbonus: 1000 euro voor de lage en middeninkomens, 400 voor de hoogste 20 procent van de inkomens. Deze regeling wordt bekostigd door een kilometerheffing, een ander onderdeel van het vervoerspakket. Lage inkomens gaan met de klimaatbonus financieel erop vooruit en hogere inkomens ontvangen nog altijd een jaarlijkse bonus van 450 euro.

Weg van de snelweg

Het pakket stelt ook voor om 1,5 miljard euro per jaar te verschuiven van wegenbouw naar openbaar vervoer en verbeterde infrastructuur voor de fiets. De verwachting is dat zo meer mensen gebruik gaan maken van de fiets en het ov. Dit bespaart tot 1,2 megaton CO2. Samen met een kilometerheffing maken we tot 30 procent minder autokilometers en stoten we tot nog eens 3 megaton minder CO2 uit. 

Schoner en eerlijker

Het slimme vervoerspakket bevat in totaal 5 maatregelen. De flexibele bijtelling, afschaffing van de onbelaste woon- werkvergoeding, investering in ov en fiets, kilometerheffing en de veelvliegerstaks. 

Van Liere: ”Door de urgentie van het klimaatprobleem is kilometerheffing noodzakelijk, met de klimaatbonus wordt deze ook eerlijk. Met dit plan kunnen VVD en CDA niet langer tegen de kilometerheffing zijn want de mensen met een laag inkomen gaan er op vooruit. Alleen automobilisten die veel rijden gaan in dit plan meer betalen, namelijk wat ze daadwerkelijk vervuilen. Reizen wordt schoner en eerlijker als de politiek kiest voor dit vervoersplan.”

Bekijk de brochure en download het deelrapport Voorstellen voor de klimaateconomie, bereikbaarheidspakket, en lees wat CE Delft over dit deelrapport vermeldt.

Kom 31 mei naar de Klimaatmars op de Zuidas

Op vrijdag 31 mei nemen we de Amsterdamse Zuidas over. Hét symbool van de macht van bedrijven. Omdat grote vervuilende bedrijven blijven vervuilen. Als zij daar niet mee stoppen, loopt de klimaatcrisis volledig uit de hand. Ben jij 1 van de tienduizenden die we daar verwachten?

Loading...