english

Shell schendt internationale milieunormen in Nigeria

Shell past in Nigeria lagere milieustandaarden toe en besteedt minder aandacht aan het onderhoud en de veiligheid van oliepijpleidingen dan elders in de wereld, dat blijkt uit het vandaag door Milieudefensie uitgebrachte rapport “Double Standard”. Als gevolg van deze praktijk is Shell in de ecologisch kwetsbare Niger Delta verantwoordelijk voor gemiddeld 250 olielekkages per jaar. Per lekkage stroomt gemiddeld 26.000 liter olie het milieu in. Milieudefensie presenteerde het rapport vanmiddag aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Auteur van het rapport is de Amerikaanse oliedeskundige Richard Steiner. Steiner is bioloog en was tot voor kort professor aan de Universiteit van Alaska. Hij werkt al decennialang op het terrein van olie en milieu en schreef onder meer het handboek olievervuiling voor de Verenigde Naties en bezocht de Niger Delta in 2006, 2007 en 2010.

Volgens Steiner handelt Shell in Nigeria in strijd met de wet, die voorschrijft dat oliebedrijven zich moeten houden aan internationaal vastgestelde milieunormen, waaronder de richtlijnen van het American Petroleum Industry (API). Hij verwijt de oliemultinational slecht onderhoud, waardoor pijpleidingen gaan roesten. Dit leidt tot lekkages die Shell had kunnen voorkomen.

Op basis van gegevens uit Shell's jaarverslagen stelt Steiner dat het percentage vermijdbare olielekkages in de periode van 1998 tot 2009 43 procent bedroeg. De overige 57 procent van de lekkages zou -ook weer volgens Shell's eigen gegevens- aan sabotage te wijten zijn. Steiner constateert dat, terwijl Shell in Nigeria al decennialang jaarlijks melding maakt van lekkages door corrosie, de Trans Alaska pijpleiding in de VS al dertig jaar functioneert zonder dergelijke lekkages. Bovendien stelt Steiner in zijn rapport dat Shell te weinig doet om sabotage te voorkomen. Hij wijst erop dat er internationaal erkende standaarden bestaan voor het beveiligen van pijpleidingen in gebieden met een hoog veiligheidsrisico en concludeert dat Shell die in Nigeria onvoldoende toepast.

Geert Ritsema van Milieudefensie reageert geschokt op het rapport van Steiner: “Dit rapport toont aan dat Shell weet hoe het beter kan in Nigeria, maar geen noodzaak ziet om die verbeteringen door te voeren. Blijkbaar is het voor het bedrijf nog steeds aantrekkelijk om de wet aan haar laars te lappen en het milieu te blijven vervuilen.”

Hoe geef jij onze aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. En voor álle mensen die geraakt worden door de klimaatcrisis. Teken de oproep en laat zien dat het klimaat beslissend is voor jouw stem.

Loading...