Brief aan de Tweede Kamer over de inzet van biobrandstoffen in 2021

Op dinsdag 1 september bespreekt de commissie I&W in een Schriftelijk Overleg het Besluit energie vervoer voor het kalenderjaar 2021. Milieudefensie pleit voor een stopzetting van de steun voor conventionele biobrandstoffen en stuurde daarover deze brief naar de commissieleden.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Brief aan de Tweede Kamer over de inzet van biobrandstoffen in 2021'
Schriftelijk Overleg over het Ontwerp wijziging Besluit energie vervoer.pdf — 162 KB

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...