english

Brief aan de Tweede Kamer over de inzet van biobrandstoffen in 2021

Op dinsdag 1 september bespreekt de commissie I&W in een Schriftelijk Overleg het Besluit energie vervoer voor het kalenderjaar 2021. Milieudefensie pleit voor een stopzetting van de steun voor conventionele biobrandstoffen en stuurde daarover deze brief naar de commissieleden.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Brief aan de Tweede Kamer over de inzet van biobrandstoffen in 2021'
Schriftelijk Overleg over het Ontwerp wijziging Besluit energie vervoer.pdf — 162 KB

Zet Klimaat op 1 - Doe mee aan de advertentie-actie

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...