Samen kunnen we zonder de olie, kolen en gas van Poetin

Geschokt. Zo kijken we elke dag naar de berichten uit Oekraïne. Het onrechtvaardige geweld van de Russische troepen heeft verschrikkelijke consequenties. Voor mensen, gerechtigheid en de hele wereld. Onze solidariteit gaat uit naar iedereen die lijdt onder de gevolgen en de mensen die zich dapper verzetten. Wat betekent deze oorlog eigenlijk voor het Nederlandse energiebeleid?

Duidelijke link tussen fossiele brandstoffen en het geweld van Poetin

Rusland maakt gigantische winsten met het verkopen van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en gas. Met die winsten kon Poetin zijn legermacht opbouwen. En daarmee zijn al eerder conflicten in Georgië en Syrië gefinancierd. En nu betaalt Poetin daarmee de invasie van Oekraïne en de zeer gewelddadige aanvallen op burgers, waaronder kinderen.

Doordat wij op grote schaal Russische fossiele brandstoffen inkopen, maken wij als Nederland deze invasie mede mogelijk. Dat is onacceptabel. We moeten én kunnen minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Rustig afbouwen, zoals onze overheid voor ogen heeft, gaat niet snel genoeg.

Een snelle en structurele overgang naar duurzame energie is dus heel belangrijk in deze crisis. En het is van levensbelang als we de gevaarlijkste effecten van klimaatverandering nog willen voorkomen.

Grote Nederlandse vervuilende bedrijven spekken Poetins geweld

Wist je dat Nederland na China de grootste importeur is van Russische fossiele brandstoffen? Misschien denk je dat dit vooral over het Russische gas gaat, maar verreweg de meeste Russische fossiele brandstoffen die wij importeren bestaan uit olie. En die olie wordt niet zozeer gebruikt om onze huizen warm te houden, maar dient als grondstof om bijvoorbeeld benzine, diesel en kerosine van te maken. 

Vorig jaar importeerden grote vervuilers in Nederland voor maar liefst 16 miljard euro aan olie. Een enorme hoeveelheid dus.  Als deze grote vervuilende bedrijven verduurzamen, helpen ze niet alleen mee aan een beter klimaat. Ze zorgen er ook voor dat Rusland  minder militair budget heeft.

Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen veroorzaakt vaker conflicten

Er ontstaan vaak spanningen op plekken waar olie, kolen en gas worden gewonnen. Dat komt vaak doordat er (ineens) enorm veel winst gemaakt kan worden met deze fossiele brandstoffen. Omdat de financiële belangen zo groot zijn, is de kans op corruptie, machtsmisbruik, gewapende conflicten en autoritaire overheden groot. Daarbij worden vaak mensenrechten geschonden of wordt land met geweld afgenomen. Dit soort conflicten komen wereldwijd vaak voor, zoals in Afrika en het Midden-Oosten. Daarnaast zijn er ook conflicten tussen landen om de toegang tot natuurlijke hulpbronnen, zoals olie en gas.

De oorlog die Rusland is begonnen tegen Oekraïne staat dus niet op zichzelf. En de rijke Westerse landen spelen hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld als afnemer of als (mede-)financier. Als wij het gebruik van fossiele brandstoffen eindelijk afbouwen en overstappen op duurzame energie, verminderen wij ook onze kwalijke rol in dit soort conflicten.

De Russische aanval heeft grote gevolgen voor de hele wereld

De Russische aanval is een verschrikking voor de Oekraïense bevolking. Het land wordt verwoest en miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Het is het grootste militaire conflict in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

De invasie en bijkomende sancties hebben ook grote gevolgen voor Nederland en andere landen. De benzineprijzen stijgen en de energierekening loopt fors op. Daarnaast wordt voedsel duurder. Zo stijgt de graanprijs nu snel.  Rusland en Oekraïne worden niet voor niets de ‘graanschuur’ van Europa en de wereld genoemd.  

Juist mensen die minder te besteden hebben worden het hardst geraakt. Dit is zo in Nederland, maar dat geldt misschien wel het sterkst voor landen in Afrika en Azië die afhankelijk zijn van Russisch graan en energie.

Vervangen Russische brandstof lost het probleem niet op

Onze overheid wil de Russische fossiele brandstoffen vervangen voor fossiele brandstoffen uit andere landen. Dit is een kortzichtige en heel onverstandige keuze. Er wordt zelfs overwogen om de gaskraan in Groningen weer verder open te zetten. Dat is paniekvoetbal en geen stap in de goede richting. Veel beter is om het probleem bij de bron aan te pakken. Dit betekent: zo snel mogelijk stoppen met (Russische) olie, kolen en gas. Dit is een grote opgave. Maar het moet gebeuren. Snel en structureel overstappen op duurzame energie is de enige optie. 

Samen kunnen we dit

De oorlog geeft ons in Nederland een machteloos gevoel. Maar er zijn dingen die we wél kunnen doen. We kunnen als land stoppen met het overmaken van geld aan Poetin voor zijn fossiele brandstoffen. We kunnen onze landbouw inrichten voor een regionale voedselvoorziening. Hierdoor kunnen we makkelijker zonder de graan en energie uit Rusland.

Maar het is makkelijk praten als je zelf een warm huis bezit en voldoende spaargeld op de bank hebt. Mensen in slecht geïsoleerde woningen, die afhankelijk zijn van een auto, die met moeite genoeg en gezond eten op hun bord scheppen, kunnen deze crisis er niet bij hebben.

Daarom vragen wij van de politiek om niemand achter te laten. Wat het ook moge kosten, zorg dat niemand in de kou blijft staan. Mensen met lage en lage-middeninkomens moeten rechtstreeks worden gecompenseerd. 

Met deze duurzame en eerlijke oplossingen kunnen we direct beginnen:

 • Stel een importheffing in op de import van alle Russische fossiele brandstoffen zodat dit Russische oliewinsten direct afnemen. Dat is de eerste stap op weg naar een volledig einde aan alle fossiele grondstoffen uit Rusland.
 • Begin nu met het afbouwen van de massale olieraffinage in Nederland. Een paar bedrijven verdienen nu veel geld aan de olieraffinage. Terwijl het verbruik van olie veel te hoog is en zo snel mogelijk afgebouwd moet worden. Deze industrie is als grote veroorzaker van de klimaatcrisis sowieso op termijn een aflopende zaak .
 • Maak een enorme inhaalslag op het vlak van energiebesparing. Er kan nog heel veel energie worden bespaard door isolatie van huizen en bedrijfspanden. En ook in de industrie is er nog steeds veel ruimte om energie te besparen. Op al deze terreinen is een sterke regie van de overheid nodig.
 • Verduurzaam verkeer en vervoer zo snel mogelijk. De overheid moet daarnaast zorgen voor goede bereikbaarheid voor iedereen. Zet elektrische deelauto’s en -fietsen neer in wijken en dorpen waar mensen afhankelijk zijn van de auto. Vaak zijn dit armere wijken, waar de mensen geen Tesla kunnen betalen. Maar juist deze mensen worden hard geraakt door de hoge benzineprijzen, als ze al een auto kunnen betalen.
 • Verlaag de maximumsnelheid waar dat kan om brandstof te besparen. Schaf de belastingvrije reiskostenvergoeding af voor gewoon woon-werkverkeer. Laat alle gemeenten emissievrije logistiek invoeren in 2025.
 • Voer een veelvliegersheffing in. Hoe meer je vliegt, hoe meer je betaalt. Verbied korte en lege vluchten. Voer zo snel mogelijk snellere treinverbindingen in. 
 • Versnel de plannen om de landbouw veel duurzamer te maken. De veestapel moet halveren. Geef prioriteit aan het verbouwen van voedsel voor mensen boven veevoer. Dit is extra belangrijk nu de voedselprijzen snel stijgen. De kunstmestindustrie is een grote energieverbruiker en heeft geen plaats in een toekomstige ecologische landbouw. Deze moet snel worden afgebouwd.
 • Investeer volop in het bouwen van windparken (op zee en op land). Hetzelfde geldt voor zonnepanelen op (vooral) daken en in velden. Een verdriedubbeling van de huidige ambitie is makkelijk haalbaar. Haal gas van de Europese lijst van groene beleggingen. Al voor de invasie van Oekraïne was dit voorstel van de Europese Commissie omstreden, maar sinds de Russische inval helemaal onhoudbaar geworden. Wij pleiten voor het intrekken van dit voorstel.
 • Gebruik geen voedselgewassen of landbouwgrond meer voor biobrandstof. Want deze vruchtbare grond is (wereldwijd) nodig om voedsel te produceren en natuur te behouden.

Kan ons land dat wel betalen?

 Jazeker. Bovenstaande maatregelen zijn onder andere te betalen door:

 • de overwinsten van de olie- en gasbedrijven af te romen. In deze sector worden juist nu extra winsten geboekt. Daarom pleiten wij voor een meevallersbelasting (windfall tax);
 • het belastingstelsel zo aan te passen dat mensen met hogere inkomens die veel onduurzame energie verbruiken daarvoor een steeds hoger belastingtarief opgelegd krijgen;
 • de CO2-heffing voor de industrie te verhogen.
Loading...