Regeerakkoord: meer klimaatambitie, maar grote vervuilers weer ontzien

Zet het nieuwe kabinet het klimaat op 1? Er is meer ambitie. Dat is positief en hard nodig. Maar grote vervuilers als de industrie, luchtvaart en landbouw worden nog steeds ontzien. Terwijl mensen met een kleine portemonnee juist bescherming nodig hebben, maar niet krijgen.

De industrie betaalt niet mee

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “35 miljard voor verduurzaming klinkt goed, maar in plaats van een klimaatplicht, krijgt de industrie nu geld toe om te verduurzamen. Het kabinet houdt de vervuilende industrie de hand boven het hoofd, bijvoorbeeld met subsidies voor CO2-opslag en kernenergie. Milieudefensie blijft pleiten voor klimaatrechtvaardigheid en voor een klimaatplicht voor grote vervuilers.“

Van het principe ‘de vervuiler betaalt‘ komt weinig terecht. Het kabinet zegt dat het de CO2-heffing voor bedrijven wil verhogen. Dat klinkt goed, maar het is nog helemaal niet duidelijk hoe hoog die heffing gaat worden. Wij zijn bang dat er opnieuw wordt gekozen voor een slappe heffing. Ondertussen trekt het kabinet voor de grootste vervuilers wel miljarden euro's aan subsidies uit.

Ambities omhoog

Het kabinet wil de CO2-uitstoot in 2030 met 60% verminderen. Dat is een stap in de goede richting. Toch moeten de ambities van Nederland verder omhoog. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en de opwarming te beperken tot 1,5 graad, is een vermindering van onze uitstoot met 65% nodig. Daar hebben we nog ongeveer 8 jaar voor.

Als rijk land draagt Nederland bovendien relatief veel bij aan de opwarming van de aarde. Daarom hebben wij een extra verantwoordelijkheid om alles te doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

Kilometerheffing moet eerlijker

Rekeningrijden wordt na jaren debat en tegenstribbelen eindelijk ingevoerd. Maar het duurt nog tot 2030 voor de maatregel van kracht wordt. Dan moet iedereen gaan betalen naar gebruik. Een kilometerheffing is broodnodig om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen, maar het moet wel eerlijker. Wij pleiten daarom voor een klimaatbonus voor mensen met lage- en middeninkomens. Alleen dan blijft reizen voor iedereen betaalbaar.

Grote uitdagingen blijven liggen

De coalitie blijft geloven in de sprookjes van de luchtvaartindustrie. Opnieuw lijkt deze sector de dans te ontspringen. Onbegrijpelijk dat het kabinet tijdens klimaatcrisis niet inzet op krimp van de luchtvaart. Dit was hét moment om eisen te stellen aan de luchtvaart. In plaats daarvan blijft het kabinet vaag. Er wordt alleen gesproken over een vliegticketbelasting, maar ook hier wordt geen prijs genoemd.

Ook op het gebied van duurzame landbouw laat het nieuwe kabinet kansen liggen. De regering erkent eindelijk de omvang van het stikstofprobleem, door serieus geld te reserveren en het doel aan te scherpen. Maar krimp van de veestapel lijkt nog steeds onbespreekbaar.

Valse oplossingen

Helaas komen er ook slechte oplossingen aan bod. 5 miljard euro wordt gereserveerd voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Of die kerncentrales er echt gaan komen, is zeer de vraag. Want waar de kerncentrales moeten komen en wie de rest van de kosten moet betalen, wordt niet duidelijk. Wij vinden het onverstandig dat het kabinet de nadruk legt op kernenergie. Het bouwen van een kerncentrale is extreem duur, duurt lang en het afval blijft ongelooflijk lang levensgevaarlijk.

Verder wordt er geld vrijgemaakt voor het afvangen en opslaan van CO2 (CCS). Dat is geen echte oplossing voor het klimaatprobleem. De uitstoot van broeikasgassen gaat namelijk gewoon door, de gevolgen worden alleen onder het tapijt geveegd. Dat is zonde van het geld, want op den duur moeten we alsnog overstappen op duurzame oplossingen.

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...