english

Reactie op stikstofmaatregelen: Zo raakt Nederland niet uit de stikstofimpasse

Amsterdam, 24 april 2020 - Vandaag presenteerde het kabinet een set maatregelen om stikstof terug te dringen en natuurherstel mogelijk te maken. Milieudefensie waarschuwt in een gezamenlijke reactie met natuur- en milieuorganisaties.

twitter"De door het kabinet voorgestelde stikstofreductie is te laag. Zo blijft de natuur achteruit gaan, komen we onze wettelijke verplichtingen niet na en raakt Nederland niet uit de stikstofimpasse.

Het voorstel biedt – in het beste geval – slechts de helft van de reductie die nodig is: 50% in 2030. Bovendien wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl harde doelen met wettelijke borging nodig zijn. Alleen dan ontstaat zekerheid voor economische ontwikkeling én daadwerkelijk natuurherstel."

Natuur- en milieuorganisaties: Mobilisation for Environment, Milieudefensie, Greenpeace, Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Behoud De Peel en de Waddenvereniging.

 

Volg campagneleider Bram van Liere op twitter

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Loading...