english

Reactie Milieudefensie op verbrede klimaatwet

Milieudefensie vindt het geweldig dat de Klimaatwet, die GroenLinks en de PvdA in 2015 lanceerden, nu ook gesteund wordt door SP, D66 en de ChristenUnie. De wet, waarvoor het eerste voorstel ooit door Milieudefensie werd gedaan, wordt deze week voor behandeling bij de Tweede Kamer aangemeld.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: "De klimaatwet zou weleens de grootste stap kunnen zijn in de Nederlandse aanpak van klimaatverandering sinds het Energie-akkoord. Ik vind het geweldig dat deze wet, waarvoor ik tien jaar geleden het initiatief nam bij Milieudefensie, nu klaarligt in de Tweede Kamer." 

Samen met andere milieu-organisaties voerde Milieudefensie tien jaar geleden campagne voor een klimaatwet. In 2015 reageerde Milieudefensie, Greenpeace en Natuur en Milieu dan ook enthousiast op het initiatiefwetsvoorstel voor de klimaatwet van PvdA en Groenlinks. Ook nu is de gezamenlijke reactie positief:

"Wij vinden het geweldig dat de Klimaatwet, waarvoor zij tien jaar geleden al campagne voerden, nu klaarligt in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is goed nieuws voor de miljoenen mensen die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering. En het vormt een goede basis om meer zekerheid te geven aan burgers en bedrijven die willen investeren in de omslag naar schone energie. We zijn blij dat deze Klimaatwet Nederland eindelijk concrete doelstellingen geeft voor CO2-reductie, energiebesparing en hernieuwbare energie. Die moeten nog wel iets aangescherpt. Want het streven van het klimaatakkoord van Parijs is anderhalve graad, maar met de 55 procent CO2-reductie uit de Klimaatwet halen we krap aan de twee graden."

 

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...