english

Rapport: (on)wenselijkheid van schaalvergroting boerenbedrijven

Milieudefensie heeft I&O Research gevraagd onderzoek te doen naar hoe mensen in Nederland aankijken tegen schaalvergroting in de (melk)veehouderij en het produceren voor de export.

Bijna driekwart keurt de ontwikkeling van schaalvergroting af. De helft van de Nederlanders meent dat ‘het essentieel is dat vlees- en zuivelbedrijven tot de internationale top blijven behoren’. Maar niet tegen iedere prijs. Als dit betekent dat kleinere Nederlandse boerenbedrijven moeten sluiten is 60% het hiermee oneens en slechts 13 procent het eens. De meningen zijn verdeeld over het al dan niet produceren voor vlees en zuivel voor de export buiten de Europese Unie.

Lees het volledige I&O onderzoek ‘(On)wenselijkheid van schaalvergroting boerenbedrijven’.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Rapport: (on)wenselijkheid van schaalvergroting boerenbedrijven'
Rapport_Milieudefensie - Schaalvergroting Nederlandse veehouderijen.pdf — 280 KB

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...