english

Rapport: Handelsverdrag Canada bedreiging lokaal beleid

Amsterdam, 18 september 2019 - Het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) beperkt gemeenteraden in hun vrijheid voor onder andere milieubeleid, vergunningverlening en woonbeleid. Hiervoor waarschuwen Milieudefensie, FNV en Handel Anders in een notitie aan gemeenteraadsleden. Het handelsverdrag legt (lokale) overheden beperkingen op in het maken van regels en wetten die de winst van investeerders aantasten. Als de gemeenteraad bijvoorbeeld maatregelen neemt tegen gaswinning of ingrijpt op de woningmarkt, kan een investeerder via het verdrag een schadeclaim indienen wegens misgelopen inkomsten.

Gaswinning in kleine velden

Op 65 plaatsen in Nederland is het Canadese gasbedrijf Vermilion actief, het gasbedrijf kan een schadevergoeding van Nederland claimen als het ingrijpt om de gaswinning te beperken of te voorkomen. Omdat dit direct effect heeft op de winst van Vermilion, kan het bedrijf dit aanvechten bij arbiters de buiten de Nederlandse rechtsstaat staan.

Betaalbare woningmarkt

Hetzelfde geldt voor de woningmarkt: uit inventarisatie van Milieudefensie blijkt dat Canadese en Amerikaanse investeerders actief zijn op de Nederlandse woningmarkt met minimaal 750 miljoen euro. Ze hebben duizenden huizen in Amsterdam, Rotterdam en tientallen andere plaatsen opgekocht, waarmee ze huizenprijzen en huurprijzen opdrijven. Deze investeerders kunnen een schadevergoeding bij Nederland claimen als een gemeente ingrijpt om woningen betaalbaar te houden. Bijvoorbeeld door de huur die gevraagd wordt te begrenzen of beperkingen op te leggen aan het opkopen en doorverhuren.

Sleutelpositie Nederland

Freek Bersch, campagneleider bij Milieudefensie: ”Nederland kan voorkomen dat CETA wordt ingevoerd en daarmee de nationale en lokale democratie beschermen. Maar dan is het wel nodig dat we met name de PvdA, ChristenUnie en D66 oproepen om mens, milieu en democratie boven CETA te stellen.”

 

Lees het rapport hier

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...