Rabobank verkoopt in reclame valse sprookjes

Stel je eens voor... dat de Rabobank een prachtige reclame maakt die haaks staat op wat de bank in feite doet. Volgens Bart van Opzeeland van Milieudefensie is dit precies wat er momenteel gebeurt.

OPINIE (Algemeen Dagblad, 26 oktober 2017)

'Stel je eens voor...' dat is de slagzin van de Rabobank in een prachtige reclamespot waarin de bank stelt het wereldvoedselprobleem op te lossen. In werkelijkheid financiert diezelfde bank een voedselproductie die afbreuk doet aan mens, dier en milieu. Rabobank is in Nederland de grootste financier van de intensieve veehouderij, met de hoogste dierdichtheid ter wereld. De gevolgen voor mens, dier en milieu zijn desastreus.
Mensen worden ziek van het fijnstof uit megastallen, dierziekten zoals Q-koorts breken makkelijk uit en verspreiden zich razendsnel door zo veel beesten op een hoop.
Dieren sterven in stalbranden of worden preventief geruimd. Het milieu wordt zwaar vervuild door de uitstoot van grote hoeveelheden stikstof en fosfaat, afkomstig uit mest. De weidevogelstand in ons land is hierdoor meer dan gehalveerd, insecten sterven uit en drinkwater wordt vervuild.

Stel je eens voor...

dat de Rabobank de afgelopen jaren aan meer dan tienduizend melkveehouders in Nederland een lening gaf om verder uit te breiden, waardoor het mestprobleem in ons land almaar groter werd. Dankzij de Rabobank is de melkveehouderij in ons land verder geïntensiveerd en daarmee is de gezondheid van mens, vee en landschap steeds verder onder druk komen te staan.

Stel je eens voor...

dat 500.000 koeien moeten worden afgeslacht als Nederland van de EU geen extra mest meer mag produceren, terwijl Rabobank dit mestoverschot mede financiert.

Stel je eens voor...

dat de Rabobank meer dan tienduizend melkveehouders in financiële problemen heeft gebracht. Boeren worden door de mestproblemen gedwongen minder koeien te houden maar de stallen die de Rabobank financierde moeten wel worden afbetaald. De Rabobank voert op deze manier niet alleen de koeien maar ook de melkveehouders rechtstreeks naar de slachtbank.

Stel je eens voor...

dat diezelfde Rabobank met een nieuwe reclamecampagne op de proppen komt: 'growing a better world together'. De bank wil de footprint van voedsel voor 2050 met de helft verminderen, terwijl zij intussen de voedselproductie in Nederland verder intensiveert. Hoe serieus is dit te nemen? Het is alsof je rookmelders en sprinklers plaatst bij de buren, terwijl je eigen huis in brand staat.

Ik stel voor ...

dat de Rabobank stopt met het uitmelken van haar eigen klanten voordat ze de wereld gaat verbeteren. Dat ze eerst orde op zaken stelt en een eind maakt aan al haar investeringen in de intensieve veehouderij. Een betere wereld begint tenslotte bij jezelf.

Volg campagneleider Bart van Opzeeland ook op twitter

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...