english

Position paper: bevolkingsgroei en klimaatrechtvaardigheid

De uitputting van de hulpbronnen van de aarde en de nog steeds groeiende uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door zowel de groeiende omvang van de wereldbevolking als door de stijgende materiële consumptie.

Daarbij moeten we beseffen dat deze materiële consumptie vooral plaatsvindt in de rijkere landen. Gemiddeld gebruiken de rijkste landen 10 keer meer hulpbronnen dan de armste landen. Juist in deze landen loopt de bevolkingsgroei terug, terwijl tegelijkertijd de materiële consumptie en daarmee het beslag op hulpbronnen niet afneemt.

Lees het position paper.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Position paper: bevolkingsgroei en klimaatrechtvaardigheid'
Position paper Klimaatrechtvaardigheid en bevolkinsgroei.pdf — 54 KB

Help ons de rechtszaak van de eeuw te winnen

Ondanks de klimaatcrisis blijft Shell doorgaan met vervuilen. Dat moet stoppen. Daarom klagen we Shell aan. In december begint onze rechtszaak. Wij nemen het op tegen een van de machtigste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons met wat je kan missen. Doe je mee?

Loading...