Ploumen moet mandaat TTIP intrekken

De afgelopen dagen is er veel rumoer rondom TTIP, het handelsverdrag in wording tussen de EU en de VS. De Duitse minister van Economische Zaken noemt TTIP mislukt en de Franse staatssecretaris voor Buitenlandse Handel wil stoppen met de onderhandelingen. En zelfs onze minister Ploumen is somber over TTIP. Milieudefensie roept minister Ploumen op om de stekker uit de TTIP-onderhandelingen en het handelsverdrag met Canada, CETA, te trekken.

Freek Bersch, campagneleider TTIP bij Milieudefensie: “Als dit echt het einde van TTIP betekent, is dit een enorme overwinning voor mens en milieu op de economie van vervuiling en uitbuiting en vooral voor de de democratie.”

Veel kritiek op onderhandelingen

De afgelopen tijd was er veel kritiek op de geheime onderhandelingen tussen de VS en de EU over het verdrag waar een sfeer van achterkamertjespolitiek omheen hing. Zowel de Franse handelsminister Fekl als minister Ploumen hinten op een doorstart van TTIP maar Milieudefensie ziet dat niet zitten.

Freek Bersch: “Snel een nieuw verdrag is wat ons betreft niet aan de orde. We moeten echt terug naar de tekentafel voor een verdrag dat is gebaseerd op een eerlijke en duurzame economie en dat vooral transparant tot stand is gekomen. Iets wat goed is voor ons allemaal en dat van ons allemaal is. Een verdrag dat onze rechtsstaat, het milieu en onze gezondheid waarborgt en waarvoor niet in achterkamertjes aan de stoelpoten van onze democratie wordt gezaagd zoals nu het geval is.”

Wat gebeurde er met TTIP de laatste dagen?

Het lot van TTIP is de laatste tijd zo onzeker geworden dat steeds minder politici bereid zijn om het te verdedigen. En dat is een grote overwinning van alle critici, protesterende burgers en sociale bewegingen die zich de laatste jaren hebben laten horen.

De Duitse minister Gabriël krijgt zijn sociaaldemocratische partijgenoten niet meer mee. De Franse socialistische regering vreest voor aan afstraffing bij de aanstaande verkiezingen. Onze handelsminister Ploumen spreekt van de noodzaak voor een 'reset' van het Europese handelsbeleid.

Maar daarmee is TTIP nog niet ten einde. Waarschijnlijker is dat het een tijdje in de ijskast verdwijnt. Tot na de Duitse, Franse, Amerikaanse en Nederlandse verkiezingen wellicht.

Geen TTIP maar wel CETA?

Ondertussen proberen dezelfde politici een minder bekend handelsverdrag door te drukken: CETA, het Canadese TTIP. Dit verdrag is in tegenstelling tot TTIP wel klaar voor besluitvorming. En volgens de TTIP-kritische ministers is CETA een geweldig verdrag. Ze zeggen er alleen niet bij dat CETA op dezelfde leest geschoeid is als TTIP.

Ook CETA opent de grenzen voor voedsel dat niet aan onze standaarden voldoet, iets waarmee veel van onze boeren niet kunnen concurreren. En ook CETA geeft multinationals ongekende privileges, waaronder het recht om onze overheid aan te klagen voor beleid dat ongunstig is voor hun winstverwachting. Zelfs Amerikaanse bedrijven zoals Monsanto,ExxonMobil of McDonalds met een Canadese vestiging mogen daar gebruik van maken. De meeste Amerikaanse bedrijven hebben TTIP dus helemaal niet voor nodig, om hun investeringen te beschermen tegen sociaal en milieubeleid.

Ploumen, doe wat je zegt!

CETA is TTIP via de achterdeur. En als TTIP in de ijskast verdwijnt, dan gaat Milieudefensie nog harder campagnevoeren tegen CETA. Als minister Ploumen meent dat ze ons handelsbeleid wil 'resetten', dan moet ze de daad bij het woord voegen en ook haar steun voor TTIP, CETA en ruim 20 andere handelsverdragen in wording intrekken.

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...