Oproep voor duurzaam herstel werpt vruchten af

Geweldig! Onze oproep voor duurzaam herstel is meer dan 90.000 keer ondertekend. Allemaal mensen die zeggen: pak gelijk met corona en de dreigende economische crisis ook de klimaatcrisis aan. En dat heeft gewerkt, want de eerste resultaten zijn al binnen.

In april van dit jaar, midden in de eerste lockdown, startten we de oproep voor duurzaam herstel. En nu, 7 maanden later, is de oproep meer dan 90.000 keer ondertekend.

Wat hebben we al bereikt?

Vraag jij je af wat onze oproep voor duurzaam herstel nu al heeft opgeleverd? Dat kunnen we je vertellen:

  • Een ruime kamermeerderheid wil subsidies voor fossiele bedrijven snel afbouwen
  • Het MKB komt in actie tegen de oneerlijke verdeling van de energiebelasting in het voordeel van de zware industrie
  • Ook D66 wil nu dat exportkredietsteun niet naar olie-, kolen- en gasprojecten gaat
  • Het EU-investeringsfonds dat is ingesteld vanwege corona wordt mede dankzij Nederland fossielvrij

Tweede Kamerleden voelen zich gesteund

Verschillende leden van de Tweede Kamer lieten weten de massale steun voor de oproep als aansporing te zien om Nederland groener en eerlijker te maken. Daarvoor gaan ze zich nog meer inzetten, nu en richting de verkiezingen in maart 2021.

En nu?

We zijn nog lang niet klaar. Want in de afgelopen periode is duidelijk geworden: alleen samen komen we hieruit. Een groene en eerlijke samenleving is binnen handbereik. Samen gaan we door, ook in verkiezingsjaar 2021. We hopen dat je ook dan weer meedoet.

Stuur grote vervuilers de Laatste Aanmoediging

Dit voorjaar is het erop of eronder. Grote bedrijven spelen een beslissende rol in de klimaatcrisis. Tijdens hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemmen zij over hun toekomst. En die van ons klimaat. Stuur de laatste aanmoediging en overtuig CEO's om het juiste te doen.

Loading...