english

Ook veel niet- Groningers maken bezwaar tegen gaswinningsplan Kamp

Ruim vijfduizend Nederlanders dienen vandaag een bezwaar in tegen het conceptbesluit van minister Kamp over de gaswinning in Groningen. Meer de helft van de bezwaren komt van niet-Groningers. Ook Milieudefensie stuurt vandaag een zienswijze in tegen het voorstel waarin de gaswinning de komende vijf jaar wordt vastgezet op een onveilig winningsniveau (1). Milieudefensie roept minister Kamp op met een plan te komen voor het snel volledig afbouwen van de gaswinning, zodat Groningers weer veilig kunnen wonen en Nederland stappen zet richting een fossielvrije samenleving.

 

Ike Teuling, campagneleider Energie van Milieudefensie: “Wij zijn blij dat er ook zoveel niet-Groningers bezwaar maken tegen het voorstel van Kamp. Dat geeft aan dat de gaswinning in Groningen een probleem is van álle Nederlanders. Ook mensen die zelf niet direct lijden onder de aardbevingen, vinden het uit solidariteit met de gedupeerden én vanwege klimaatverandering niet langer acceptabel om het Groningse gasveld leeg te pompen en vervuilend gas te blijven verstoken.”

Minister Kamp wil de gaswinning de komende vijf jaar vastzetten op een winningsniveau van minimaal 24 miljard kuub, nog steeds het dubbele van het veilig geachte winningsniveau van 12 miljard kuub (2). Onderzoek van Milieudefensie laat zien dat de winning al vóór 2020 terug kan naar dat veilige niveau, zonder de leveringszekerheid in gevaar te brengen. Daarna kan de kraan uiterlijk in 2030 helemaal dicht.

Kortzichtig

Ike Teuling: "Er is dus, behalve de winsten van Shell, geen enkele reden om nog langer zoveel gas op te pompen en Groningen nog meer te belasten. Het is daarnaast erg kortzichtig: onze Groningse bel is over vijftien jaar leeg, dan moeten we sowieso een alternatief hebben, anders zitten we in de kou. En ook vanwege klimaatverandering moeten we zo snel mogelijk af van het vervuilende gas. Minister Kamp doet ondertussen alsof we nog decennia de tijd hebben voor de omschakeling naar fossielvrij. Gelukkig zien steeds meer mensen in dat die kortetermijnvisie, waar Groningen nu al onder lijdt, ons uiteindelijk allemaal met een enorm probleem opzadelt. Wij gaan ervan uit dat alle ingediende bezwaren serieus worden genomen.”

Milieudefensie vindt dat de Tweede Kamer in september alleen akkoord mag gaan met het nieuwe winningsplan als minister Kamp de gaskraan verder dichtdraait en een aanvullend afbouwplan maakt, met een tijdspad om de gaswinning stapsgewijs volledig te stoppen. Gas besparen is daarbij essentieel, want van het Groningse gas gaat de helft naar de verwarming van huizen en gebouwen. Met isolatie en renovatie valt snel veel winst te behalen.

Protesten in september

Het indienen van de bezwaarschriften, vandaag, is de eerste stap voor Groningers én andere Nederlanders om in actie te komen tegen het nieuwe gaswinningsbesluit. In september volgen meer acties, waaronder een fietstocht door het gaswinningsgebied met een slotmanifestatie in Groningen op 9 september. Op 24 september organiseert de Coalitie Gasverzet Groningen -waar Milieudefensie onderdeel van is- een actie bij het kantoor van de NAM. Ike Teuling: ‘We geven een helder signaal aan minister Kamp, én aan Shell: wij willen gerechtigheid voor de Groningers en nú werk maken van een fossielvrij Nederland.”

NOTEN

1. Via Milieudefensie zijn 4745  individuele zienswijzen ingediend. Daarnaast ondertekenden 688 mensen de zienswijze van Milieudefensie, de Groninger Bodem Beweging, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging.

2. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft in rapporten van januari 2013 gesteld dat de aardbevingen die schade veroorzaken snel ophouden als er jaarlijks niet meer dan 12 miljard kubieke meter gas uit het Groningen-veld wordt gepompt.

Help ons de rechtszaak van de eeuw te winnen

Ondanks de klimaatcrisis blijft Shell doorgaan met vervuilen. Dat moet stoppen. Daarom klagen we Shell aan. In december begint onze rechtszaak. Wij nemen het op tegen een van de machtigste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons met wat je kan missen. Doe je mee?

Loading...