Oproep aan accountants is al meteen succesvol

Wij stuurden de 4 grootste accountantskantoren een dringende brief: neem klimaatrisico's op in controles en rapportages. En met resultaat: 'the Big Four' kondigden gelijk aan dat ze grote vervuilers hierop gaan controleren. Dat is goed nieuws: Samen houden we de grote vervuilers accountable!

UPDATE 18 OKTOBER:
Kort na ontvangst van onze brief, lieten de branchevereniging NBA én de grote accountantbureaus weten dat ze het met ons eens zijn. De accountants geven aan dat ze hun controlerende macht willen inzetten om transparanter over klimaatimpact en -risico’s te gaan rapporteren. NBA is het met ons eens dat het bevorderen van duurzaamheid een taak voor accountants is: "hier geen prioriteit aan geven brengt grote (financiële) risico’s voor organisaties".
Wij zijn blij als deze positieve reacties zorgen voor een nieuwe aanpak vanaf dit boekjaar. Want de tijd van vrijblijvendheid is voorbij voor CEO’s en accountants. Iedereen in en rond het bedrijf zal aan de bak moeten. Zodat de jaarrekening voortaan een getrouw beeld geeft van de toekomstbestendigheid van grote vervuilende bedrijven. Daar profiteert iedereen van: de klant, de aandeelhouder, de werknemer en... alles wat leeft op deze planeet. Samen houden we de grote vervuilers accountable!

Dit is wat we willen van accountants

Net als grote vervuilende bedrijven zelf, hebben ook hun accountants  een verantwoordelijkheid in het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. Onze dringende oproep aan accountants is daarom:

  • Start met het benoemen en beoordelen van klimaatrisico’s van bedrijven
  • Maak hiervan een kernpunt in de jaarrekeningen en andere rapportages
  • Neem ook de klimaatplannen en CO2-uitstoot van de bedrijven hierin mee

We stuurden onze brief aan de 4 grootste accountantskantoren (ook wel de Big Four genoemd): EY, Deloitte, PwC en KPMG. Deze kantoren hebben alle 29 grote vervuilers uit de Klimaatcrisis-Index als klant.

Wat doet een accountant en waarom is dat zo belangrijk
Een accountant heeft de belangrijke taak om jaarrekeningen en andere financiële rapporten samen te stellen, te controleren en te beoordelen. Dit is heel belangrijk, omdat hierop het beleid van bedrijven wordt bepaald. Ook wordt hieraan afgeleid of bestuursleden en CEO’s goed hun werk doen en bonussen mogen krijgen. Daarnaast is het belangrijk vanwege de aandeelhouders, die mede op basis van het oordeel van de accountant beslissen om wel of niet in het bedrijf te investeren. 

Bedrijven rapporteren niet genoeg over hun invloed op het klimaat

Op dit moment geven bedrijven vrijwel alleen aandacht aan klimaat in losstaande duurzaamheidsverslagen. Áls bedrijven deze al hebben, staan ze vaak vol groene praatjes. Niet onderbouwd met haalbare plannen of voldoende middelen.

Dat blijkt na na grondig onderzoek dat in opdracht van Milieudefensie is gedaan. Het is niet alleen schadelijk voor het klimaat - maar ook voor het bedrijf zelf. Want de klimaatimpact en -risico‘s van hun bedrijf zijn groot en bestaan echt.

Klimaatrisico‘s als vast onderdeel van controleverklaringen

Het is de plicht en verantwoordelijkheid van accountants om transparant en openbaar over klimaatimpact en -risico’s te gaan rapporteren. En deze ook een vast onderdeel te maken van de  controleverklaringen op jaarrekeningen en andere financiële rapportages. Aandeelhouders, bestuurders, en ook de samenleving moeten immers erop kunnen vertrouwen dat accountants een goed beeld geven van de financiële situatie van een bedrijf.

Verschillende soorten risico’s

Een bedrijf kan verschillende soorten klimaatrisico’s lopen. Deze komen allemaal op 1 ding uit: financiële schade en dus achteruitgang van het bedrijf.

Juridisch risico

In mei vorig jaar won Milieudefensie de Klimaatzaak tegen Shell. De rechter besloot dat Shell zijn uitstoot in 2030 met 45% moet hebben verminderd ten opzichte van 2019. Ook andere  bedrijven die net zoveel invloed hebben als Shell hebben een verantwoordelijkheid. Dit zijn zogenaamde systeemspelers.

De 29 grote vervuilers die in de Klimaatcrisis-Index staan, zijn allemaal zulke systeemspelers. Net als Shell lopen zij dus het juridische risico om de bedrijfsvoering in snel tempo te moeten veranderen. En dat heeft financiële gevolgen. Bovendien is een rechtszaak voeren niet goedkoop. Ook brengt het een hoop gedoe en imagoschade met zich mee.

Bedrijfsmatig risico

Directe klimaatschade kan de bedrijfsvoering aantasten. Denk aan schade door extreme hitte of overstromingen. Als fabrieken, grondstoffen of personeelsleden uitvallen, kunnen producten of diensten niet meer geleverd worden. Hierdoor zal het bedrijf verlies gaan lijden of zelfs niet meer kunnen bestaan. Een bedrijf dat zélf gevaarlijke klimaatverandering veroorzaakt, graaft dus zijn eigen graf. In een wereld die vergaat is geen enkel bedrijf succesvol.

Continuïteit risico

In deze snelveranderende wereld worden vervuilende producten en diensten steeds minder aantrekkelijk. Consumenten vragen steeds vaker om duurzame producten en diensten. De politiek begint strenger te worden in het beprijzen van CO2-uitstoot. En ook verzekeringsmaatschappijen worden steeds minder enthousiast om vervuiling te dekken. Met ander woorden: vervuilende bedrijven krijgen een steeds minder goed business model.

Governance risico

Er komt steeds meer regelgeving rondom duurzaamheid. Allerlei verdragen op internationaal niveau stellen nieuwe normen. Die gaan over duurzaamheid, maar ook over mensenrechten en eerlijke handel. Deze regels gelden voor bedrijven, bestuurders, financiële instellingen én accountantskantoren.  Wie niet meegaat, zal achterblijven.

Kansen voor accountants en bedrijven

Wat wij in onze brief ook duidelijk willen maken, is dat het in het voordeel van accountants en bedrijven zélf is om klimaatrisico’s serieus te nemen. Investeren in de toekomst en in duurzame  oplossingen is goed voor iedereen. Voor het klimaat, mensen wereldwijd, én de bedrijven zelf.

Nú vergroenen betekent je onderscheiden als voorloper. Wie nu lange termijn gaat denken en handelen, creëert meer waarde dan bij kortetermijn denken. Verduurzamen betekent ook stabiele bonussen voor bestuurders. En betrouwbaar dividend voor aandeelhouders. Win-win-win!

Kom 31 mei naar de Klimaatmars op de Zuidas

Op vrijdag 31 mei nemen we de Amsterdamse Zuidas over. Hét symbool van de macht van bedrijven. Omdat grote vervuilende bedrijven blijven vervuilen. Als zij daar niet mee stoppen, loopt de klimaatcrisis volledig uit de hand. Ben jij 1 van de tienduizenden die we daar verwachten?

Loading...