Onderzoek: Nederlandse klimaatvervuiling veel groter dan gedacht

Uit onderzoek van CE Delft, in opdracht van Milieudefensie, blijkt dat de Nederlandse CO2-uitstoot over de grens bijna 2 keer zo groot is als de klimaatvervuiling binnen onze eigen landsgrenzen.

Wat betekent de ecologische ‘vingerafdruk’?
Meestal blijft buiten beeld dat de Nederlandse economie ook een grote impact heeft in het buitenland. Dit noemen we de ecologische vingerafdruk van de Nederlandse economie. Onze ‘vingerafdrukken’ zijn wereldwijd terug te vinden bij ontbossing, klimaatvervuiling en milieuschade. Nederland speelt hierin drie verschillende rollen:

· consument (zowel uiteindelijke consumptie door consumenten als door de industrie en landbouw);
· producent;
· facilitator.

Als facilitator spelen Nederlandse bedrijven een rol in de financiering, productie, im- en export van goederen die hier en in het buitenland milieuproblemen veroorzaken.  

Nederland exporteert milieuschade

Nederlandse handel zorgt op verschillende manieren voor milieuschade in het buitenland. De Nederlandse overheid kijkt bij het maken van het klimaatbeleid alleen naar wat er in Nederland gebeurt. Maar onze verantwoordelijkheid stopt niet bij de grens.

CE Delft deed in opdracht van Milieudefensie onderzoek naar de ecologische ‘vingerafdruk ‘ van de Nederlandse economie. Het rapport "Vuile handen” licht 3 producten uit die het klimaat, land- en watergebruik zwaar belasten. Het gaat om palmolie, aardolie en rundvlees. De rol die Nederland speelt bij deze producten is relatief groot.

De meest opvallende bevindingen

  • De CO2-uitstoot van Nederland als consument en facilitator is bijna 2 keer zo groot als die van Nederland als producent.
  • Nederland is de grootste palmoliehandelaar van de Europese Unie.
  • De Nederlandse im- en export van aardolieproducten is 5 à 6 keer groter dan verwacht op basis van de grootte van de Nederlandse economie.
  • Nederland is de vijf na grootste exporteur van rundvlees ter wereld.

759scr_c96991909dbb40d.jpg

Nederland is grootste palmoliehandelaar van de Europese Unie

Nederland importeert meer dan 15% van het wereldtotaal aan ruwe palmolie. Het grootste gedeelte van ruwe palmolie wordt gebruikt voor de productie van biobrandstof.

Een groot deel van het tropisch regenwoud verdwijnt om palmolie te verbouwen. Het grootste gedeelte van deze palmolie verdwijnt in onze tank in de vorm van biodiesel. De e verbranding van biodiesel uit palmolie leidt tot driemaal hogere klimaatimpact dan fossiele brandstoffen als we meetellen dat grote delen oerwoud verloren gingen voor het maken van die diesel.

Onze im- en export van aardolieproducten is gigantisch

Nederland staat in Europa op de 6e plaats wat betreft raffinagecapaciteit. Hoewel Nederland relatief klein is, is de Nederlandse im- en export van aardolieproducten heel groot. De productie en het gebruik van brandstoffen, als gasolie en benzine is extreem slecht voor het klimaat. Daarom werd in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Uit ons onderzoek blijkt dat Nederland die doelen niet haalt en ook niet eens probeert te halen.

megastal-_ligboxenstal_s_r_3.-detail.jpg

Nederland is de vijf na grootste exporteur van rundvlees ter wereld

De klimaatschade en het dierenleed dat ontstaat door vleesproductie en consumptie is enorm. CE Delft berekende al eerder dat rundvlees ongeveer 40% duurder zou moeten zijn als alle milieuschade zou zijn meegenomen. Nederland heeft zich gespecialiseerd in het fokken van kalveren voor de export. Kalfsvlees heeft de grootste milieu-impact van alle rundvleessoorten.

We hebben milieu-eisen nodig voor Nederlandse bedrijven

Het onderzoek van CE Delft laat zien dat Nederland door financiering van en handel in milieuvervuilende producten een grote rol speelt in klimaatverandering, ontbossing en excessief watergebruik over de grens. Dit kunnen we voorkomen als de overheid Nederlandse bedrijven verantwoordelijk houdt voor klimaatschade en mensenrechtenschendingen in hun keten.

Daarom gaan wij het komende jaar campagnevoeren op de zogeheten zorgplichtwet. Die wet moet ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven niet langer ongestraft schade kunnen aanrichten in het buitenland. 

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...