english

Olie-en gaskaart laat zien waar in Nederland nog geboord kan gaan worden

Milieudefensie lanceert vandaag een eigen 'olie- en gaskaart'. De interactieve online kaart laat zien waar in Nederland olie, gas of schaliegas onder de grond zit, waar het nu gewonnen wordt en waar al boorplannen zijn. Ook is te zien waar aardbevingen zijn ontstaan door boringen. Daarnaast geeft de kaart een overzicht van lokale actiegroepen die tegen boringen zijn. Morgen is in de Tweede Kamer een plenair debat over de groeiende problemen met kleine gasvelden en de injectie van afvalwater uit de olie- en gasindustrie. Er wordt een aantal locaties besproken waar burgers en lokale overheden zich verzetten tegen plannen van bedrijven om gas of olie te winnen. Het draagvlak daarvoor verdwijnt in rap tempo. Steeds meer burgers, maar ook gemeenten en provincies, willen een fossielvrije toekomst en kiezen voor schone energie.

“Iedere Nederlander kan op onze kaart zien of er in zijn buurt olie of gas te vinden is, dat mogelijk in de toekomst nog uit de grond wordt gehaald," zegt campaigner Evert Hassink van Milieudefensie. "Die informatie is vaak lastig te vinden. Soms weten mensen niet eens dat ze bij een gasbel of olieveld wonen. We willen mensen de kennis geven die nodig is om zich te verzetten tegen de winning van fossiele brandstoffen in hun leefomgeving. Ook kunnen ze meteen zien of er in hun buurt een actiegroep is om zich bij aan te sluiten.”

Elk jaar vijf tot tien nieuwe boorlocaties

Verspreid door het land zijn er nu 282 olie- en gasvelden in productie, voornamelijk in de Noordelijke provincies, Noord- en Zuid-Holland en de Noordzee. Elk jaar worden er op vijf tot tien plaatsen nieuwe olie- en gasvelden aangeboord. Het gaat het steeds vaker om kleine, moeilijk winbare velden. Daar worden hele kleine beetjes olie of gas opgepompt met riskante winningsmethoden zoals fracken, waarbij drinkwatervervuiling door afvalwater of aardbevingen kunnen ontstaan. Op de kaart van Milieudefensie is te zien waar zulke bevingen zijn geweest, met uiteraard een zwaartepunt in Groningen. De kaart is voornamelijk gebaseerd op openbare data van de overheid en wordt voortdurend geactualiseerd.

Steeds meer actiegroepen

Het aantal actiegroepen tegen boringen in ons land groeit gestaag. Bijvoorbeeld in Woerden en op Terschelling, twee locaties waar boorplannen zijn en waarover de Kamer morgen debatteert. Er is steeds minder draagvlak voor olie- en gaswinning in Nederland, niet alleen vanwege de plaatselijke risico's of overlast, maar ook doordat steeds meer mensen de gevaren inzien van klimaatverandering. Bovendien zijn fossiele brandstoffen op aan het raken. Veel mensen willen graag zo snel mogelijk een fossielvrije energievoorziening. Zij zien liever dat overheid en energiebedrijven hun geld investeren in de broodnodige omschakeling naar duurzame energie en in energiebesparing.

Evert Hassink: “We moeten snel af van klimaatonvriendelijke fossiele brandstoffen. Het is onnodig en onverantwoord om koste wat kost de laatste restjes olie en gas uit de grond te persen. De Tweede Kamer moet de regels rond gas- en oliewinning in ons land stevig aanscherpen. Dat kan in de Mijnbouwwet, die binnenkort wordt herzien. Ook moeten burgers en lokale overheden meer zeggenschap krijgen over winning in hun gebied. Áls bedrijven de laatste druppel olie of de laatste kuub gas willen oppompen, moeten ze daarbij geen overlast of gevaar veroorzaken voor mens en milieu.”


Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...