Nóg meer vliegen? Nee!

Dit voorjaar stonden de meeste vliegtuigen ineens aan de grond. Daardoor was er veel minder geluidsoverlast en vervuiling. Heel fijn. Maar als het aan de overheid ligt, zien we binnenkort juist nog meer vliegtuigen opstijgen dan vóór de coronacrisis. Samen kunnen we dit stoppen. Help je mee?

Overheid: Kies voor blauwe luchten in plaats van vliegtuigstrepen

De overheid zegt de klimaatcrisis serieus aan te willen pakken. Maar waarom zet de overheid dan toch in op groei van de luchtvaart? In de plannen die nu op tafel liggen, mag de luchtvaart in Nederland groeien van 560.000 naar 800.000 vluchten per jaar in 2050. Dat betekent nog veel meer vliegtuigherrie, meer ultrafijnstof en een enorme druk op natuur en klimaat door uitstoot van broeikasgassen.

Wat jij kan doen: Onderteken de zienswijze

Dit kunnen we niet laten gebeuren. Daarom werkt Milieudefensie samen met Natuur & Milieu, Greenpeace en de Natuur en Milieufederaties Noord-Holland om dit onzalige plan tegen te houden. En jij kan ons helpen. Onderteken de zienswijze (officiële reactie) tegen de plannen en laat weten waar je voor staat. Met z’n allen stoppen we de luchtvaartwaanzin.

Teken voor:

  • Klimaatdoelstellingen voor de luchtvaart die in lijn zijn met het Parijsakkoord: Een CO2-reductie van 65% in 2030 ten opzichte van 1990 en 100% in 2050
  • Het afbouwen van vluchten onder de 1.000 kilometer
  • Geluidshinder verder beperken volgens de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie
  • Belasting op vliegtickets en kerosine
  • Geen extra vliegveld bij Lelystad

Ja, ik wil minder vliegverkeer

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...