Nederland op groene achterstand na 3 kabinetten Rutte

Hoe staat het met het klimaat na 3 kabinetten Rutte? Niet al te best blijkt uit ons rapport “Business as usual”. Nederland bungelde onderaan de Europese ranglijsten bij aanvang van Rutte I en doet dat nog steeds aan het einde van Rutte III.

Nederlandse CO2-reductie onder Europees gemiddelde

Nederland doet het extreem slecht als het aankomt op CO2-reductie. Minder welvarende landen als Kroatië, Roemenië en Italië doen het beter dan wij. Tussen 2009 en 2019 daalde onze CO2-uitstoot maar met 7 %. Hiermee ligt de Nederlandse uitstootdaling flink onder het Europees gemiddelde. Denemarken en Engeland doen het veel beter en verminderden hun CO2-uitstoot met ruim 23%.

ii_kl7uk8dp0.gif


Dat de kabinetten Rutte nauwelijks ingrepen op de zwaar vervuilende industrie blijkt uit het volgende: de uitstoot van huishoudens daalde, maar de uitstoot van de zware industrie en de lucht- en scheepvaart nam zelfs toe.

Slechts 8,7% van de Nederlandse energie is duurzaam

Dankzij het beleid van 3 kabinetten Rutte presteert Nederland onder het Europees gemiddelde wat betreft de opwekking van duurzame energie. Ook hier blijven landen als Albanië en Letland ons ruim voor. Slechts 8,7 % van de energie  werd opgewekt door bijvoorbeeld zonne- en windenergie. In 2019 werd nog 90 % van onze energie opgewekt uit olie kolen en gas.

Figuur 2B.jpg

Nederland houdt de meeste dieren per km2 ter wereld

Er is geen land ter wereld dat meer dieren per km2 in gevangenschap houdt dan Nederland. Met alle nadelen van dien. Dieren leven in kleine ruimtes. De stikstofuitstoot veroorzaakt door intensieve veeteelt is extreem hoog. Ook hebben we in het verleden gezien dat het houden van dieren op kleine oppervlaktes de verspreiding van ernstige ziektes vergroot. 3 kabinetten Rutte hebben de intensieve veehouderij niet aan banden gelegd, waardoor de intensieve landbouw ongestoord door kon gaan met het uitstoten van broeikasgassen.

Figuur 3.png

Geen regels voor grote vervuilers

Wat de kabinetten onder Rutte kenmerkt is dat er nauwelijks regels zijn voor grote vervuilers. Dit heeft ervoor gezorgd dat er in de lucht- en scheepvaart en de vlees- en zuivelindustrie nauwelijks iets is veranderd. Hierdoor heeft Nederland in Europa nog steeds een groene achterstand.

Het volgende kabinet zal haar uiterste best moeten doen om Nederland te verduurzamen. Hiervoor zijn regels voor bedrijven noodzakelijk én drastische ingrepen. Als er eerder was begonnen met effectief klimaat- en natuurbeleid, hadden ze een stuk minder drastisch hoeven zijn.

Het hele rapport, Business as usual, lees je hier

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...