english

Nederland, neem in Madrid nu echt verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis

Madrid, 9 december 2019 – Reduceer de jaarlijkse emissie van broeikasgassen met 15 %, stop de steun aan de fossiele energiesector en zet mensen- en genderrechten centraal in de onderhandelingen over het Parijs-akkoord. Het wordt tijd dat Nederland nu eindelijk verantwoordelijkheid neemt om de klimaatcrisis aan te pakken. Dat staat te lezen in een brief die Nederlandse ngo’s, milieu- en jongerenorganisaties als Milieudefensie, BothEnds, Youth 4 Climate en vrouwenrechtenorganisaties as. dinsdag hopen te overhandigen aan minister Wiebes op de COP25 in Madrid.

De ondertekenaars willen dat de Nederlandse delegatie de negen punten uit de brief meenemen in de onderhandelingen over het klimaatakkoord van Parijs. Wiebes en Kaag arriveren dinsdag in Madrid voor de VN-Klimaatconferentie. In de brief stellen de organisaties dat de Nederlandse regering niet doet wat nodig is. De Urgenda reductiedoelen worden niet gehaald en de Nederlandse steun aan de fossiele industrie bedraagt nog altijd een veelvoud van de steun voor hernieuwbare energie. Ook de Nederlandse klimaatfinanciering voor arme landen is beschamend laag.

“De urgentie om de klimaatcrisis aan te pakken is groot en toch blijven de CO2-emissies toenemen. De Nederlandse overheid kan nu laten zien dat ze echt ambitieus is. Wij roepen de ministers op om nog tijdens deze COP de weg in te slaan naar klimaatrechtvaardigheid op nationaal en internationaal niveau”, aldus Nine de Pater van Milieudefensie. Bruno Lautenslager van Jongeren Milieu Actief benadrukt het belang van actie. “Je kunt mooie woorden hebben op een klimaattop maar als je in eigen land de 25% reductie van de Urgenda- uitspraak niet haalt dan laat je onze en toekomstige generaties in de steek.”

In de brief roepen de Nederlandse ngo’s en jongerenorganisaties de ministers op om onder meer het volgende te doen:
Emissiereducties van minimaal 15% per jaar vanaf 2020

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen moet tussen 2020 en 2030 jaarlijks met 7,6% worden teruggebracht om onder de 1,5°C opwarming te blijven. Rijke landen dienen daarin voorop te lopen. De jaarlijkse reductie opgave voor Nederland en de EU zou daarom flink hoger moeten liggen, een dubbel zo hoge reductie opgave, 15% dus.

Geen gebruik van emissiemarkten in het behalen van reductiedoelen

De EU heeft besloten geen internationale emissierechten te gebruiken voor de 2030 doelstellingen. Dat moet zo blijven. Nederland moet landen buiten de EU bewegen hetzelfde te doen. Nederland moet daarnaast niet instemmen met regels die het overdragen van kyoto-rechten en dubbeltelling mogelijk maken.

Mensen moeten centraal staan in de uitvoering van het Parijs-akkoord

Het belang van mensenrechten in de uitvoering van het klimaatakkoord staat onder druk. Wij zeggen; Nederland, zet mensenrechten en in het bijzonder gendergelijkheid centraal. Dat betekent ook een eerlijke transitie naar hernieuwbare energie. Groene oplossingen en duurzame energie moeten beschikbaar zijn voor iedereen. De transitie naar hernieuwbare energie mag niet ten koste gaan van lokale gemeenschappen.

Verhoog de klimaatfinanciering en verbeter het Gender Action Plan

Rijke landen beloofden per 2020 $100 miljard per jaar aan klimaatfinanciering beschikbaar te stellen voor landen met lage inkomsten. Dit bedrag wordt bij lange na niet gehaald. Ook Nederland draagt nog niet zijn eerlijke aandeel bij. Nederland zou jaarlijks 2 miljard moeten bijdragen.

Een stop op fossiele subsidies en inzetten op fossielvrije financiering

Overheden geven wereldwijd jaarlijks meer dan 500 miljard dollar uit aan fossiele brandstoffen subsidies. De Nederlandse steun aan de fossiele energiesector bedraagt ongeveer €7,6 miljard per jaar. Het is belangrijk dat de Nederlandse regering deze financieringsstromen ombuigt naar energie efficiëntie, hernieuwbare energie en een eerlijke transitie.

Pak uitstoot en investeringen van grote vervuilers aan

De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat de Nederlandse bedrijven het behalen van de klimaatdoelen niet in de weg staan. Tijdens de eerste week van de klimaattop lanceerde Milieudefensie samen met 16 andere NGO’ s een rapport dat, aan de hand van geplande investeringen voor de komende vijf jaar, laat zien dat Shell na Gazprom wereldwijd de grootste uitbreidingsplannen heeft voor olie en gasproductie. Deze uitbreidingsplannen staan haaks op de klimaatdoelen.

De brief is ondertekend door: Jongeren Milieu Actief, Youth 4 Climate, Milieudefensie, BothEnds, WECF (Women Engage for a Common Future), Gender Concerns International

COP25 - brief aan Wiebes en Kaag namens NGO's

Foto: Milieudefensie/Marten van Dijl

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...