Nederland loopt groene banen mis

Zeker 80.000 mensen werken nu nog bij bedrijven die schadelijk zijn voor het klimaat. Denk bijvoorbeeld aan kolencentrales en de olie-industrie. Hun banen gaan verdwijnen. Alleen daarom al is het belangrijk dat er veel nieuwe, groene banen bijkomen. En dat kan ook. Maar dan moeten overheid en bedrijven daar wel veel meer werk van maken. Dat gebeurt nu niet. Ze wedden zelfs op het verkeerde paard. Het is aan de onderhandelaars aan de formatietafel in Den Haag om te voorkomen dat een nieuw kabinet dezelfde fouten maakt.

Overheid en bedrijven kiezen nu voor de verkeerde oplossingen om het klimaatprobleem aan te pakken en te zorgen voor groene banen. Zij hebben hun hoop gevestigd op het bijstoken van hout (biomassa) in kolencentrales en op biobrandstoffen voor auto’s. Daar schieten het klimaat en de Nederlandse economie heel weinig mee op. Donald Pols, directeur van Milieudefensie: “We lopen groene banen mis. Nederland zou definitief moeten inzetten op energiebesparing in woningen en bij bedrijven, op technische innovatie, en op de groei van zonne- en windenergie. Dat is wel goed voor het klimaat en de economie. En het levert veel meer banen op.”

Top-10

Dat er zo weinig gebeurt, is verbazingwekkend. In het in 2013 gesloten Energieakkoord tussen overheid, bedrijven en maatschappelijk organisaties (waaronder Milieudefensie) is namelijk afgesproken dat de ‘groene industrie’ in Nederland in 2020 verviervoudigd moet zijn. Als overheid en bedrijven zich aan de afspraken houden, zou ons land in 2030 zelfs in de internationale top-10 kunnen staan. Donald Pols: “Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat we pas op 10 procent van de doelen zitten. En Nederland is de afgelopen jaren alleen maar gedaald op die ranglijst. Ik verwacht van een nieuw kabinet veel meer ambitie; voor het klimaat en voor de mensen die straks hun baan verliezen.”

Milieudefensie pleit onder andere voor een groen banenplan, waarbij elke fossiele baan die verdwijnt, vervangen wordt door twee groene banen. Wij noemen dat eerlijk omschakelen. Lees meer over eerlijk omschakelen.

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...