english

Plan om de landbouw te vergroenen is vaag en gebrekkig

800 miljoen per jaar aan Europese subsidies is ervoor beschikbaar de komende jaren. Maar om de Nederlandse landbouw te vergroenen, schiet het Nationaal Strategisch Plan (NSP) van het ministerie van Landbouw tekort. Daarom doen 8 natuur- en milieuorganisaties verbetervoorstellen.

Plan leunt teveel op vrijwilligheid

De Europese landbouwmiljoenen zouden natuur en klimaat moeten beschermen en boeren steunen die bijdragen aan de overstap naar een duurzame landbouw. Het plan dat het ministerie van Landbouw nu heeft geschreven doet dat niet. Het is vooralsnog vaag en gebrekkig. Het gaat teveel uit van vrijwilligheid. Als maatregelen de oorzaken van de problemen niet wegnemen, zullen we blijvend niet voldoen aan Europese wet- en regelgeving.

8 natuur- en milieuorganisaties, waaronder Milieudefensie, hebben daarom verbetervoorstellen op papier gezet. Verder vragen zij aan minister Schouten van Landbouw:

  • Laat de effecten van het plan voor natuur, klimaat en het inkomen van boeren doorrekenen door een onafhankelijke instantie.
  • Publiceer snel een volledig uitgewerkte versie van het plan dat wel voldoet aan de Europese voorschriften.

41572scr_5c1d94eafbde49c.jpg

Dit zijn onze verbetervoorstellen

Met onze voorstellen zijn natuur, milieu, klimaat en boeren beter af. Dit zijn de belangrijkste voorstellen:

  • Verhoog de vergroeningseisen voor boeren voor ze inkomenssteun ontvangen. Dan doen er misschien minder boeren mee, maar is het vergroeningseffect groter, blijkt uit onderzoek. En is er meer geld om onder de deelnemende boeren te verdelen.
  • Stel verplichte mest- en gifvrije bufferstroken in langs sloten.
  • Voer een verplichting in om 10% van de landbouwgrond te reserveren voor heggen en andere landschapselementen die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
  • Versterk de inkomenspositie van de boeren met een nieuwe wet die prijsafspraken mogelijk maakt over klimaat-, natuur- en dierenwelzijnsdoelen.

66463scr_90c2f565d26d5fa.jpg

Dit is een kans om het beter te doen

Nederland bungelt onderaan in Europa als het gaat om de aanpak van klimaatverandering, het beschermen van kwetsbare natuur en het op orde brengen van de waterkwaliteit. Het Europese landbouwgeld moet hier verandering in gaan brengen. En tegelijkertijd boeren belonen die bijdragen aan de overstap naar een duurzame landbouw. Dat kan ook echt, maar dan moeten de plannen wel flink verbeterd worden.

Bekijk hier de verbetervoorstellen van Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, Dierenbescherming en Wereld Natuur Fonds.

Veelgestelde vragen over de Klimaatcrisis-oproep

Lees meer over onze campagne. Wat is de Klimaatcrisis-oproep? Wat willen we ermee bereiken? Waarom richten we ons op minister Jetten? En hoe kan jij helpen?

Loading...