english

Monsanto manipuleert wetenschappelijk onderzoek

Amerikaanse multinational en biotechnologisch bedrijf Monsanto verkocht jarenlang verboden chemicaliën terwijl het wist dat deze slecht waren voor de gezondheid. Ook sjoemelde het bedrijf met wetenschappelijke studies waardoor Europa's meest gebruikte onkruidverdelger, "Roundup" onschuldiger leek dan het in werkelijkheid was.

Roundup lijkt kankerverwekkend en alles wijst er op dat Monsanto daarvan op de hoogte is

In Amerika is Monsanto voor de rechter gesleept. Een honderdtal boeren, beweert dat ze door het gebruik van Roundup een zeldzame vorm van kanker heeft gekregen. Het gaat om het non- Hodgkin-lymfoom. Een aantal van de mensen dat regelmatig in aanraking kwam met het beruchte bestrijdingsmiddel is inmiddels overleden. Dat Monsanto er van op de hoogte was dat Roundup schadelijk is voor de gezondheid is natuurlijk al schandalig, maar dat Monsanto ook nog eens met wetenschappelijk onderzoek lijkt te sjoemelen om dit te verbergen, gaat natuurlijk alle perken te buiten.

RS1847_Stop TTIP 04-scr.jpg

The Poison papers

Dit alles blijkt uit interne e-mails van Monsanto die openbaar werden gemaakt door een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië. Een gigantisch archief, bestaande uit honderden mails, staat sinds een aantal maanden onder de naam The Poison Papers, online. En dat is nog niet alles. Volgens een analyse van The Guardian ging het Amerikaanse bedrijf acht jaar lang door met de productie van zeer omstreden giftige chemicaliën (polychloorbifenyl, pcb's), terwijl het wist dat ze een risico zijn voor de gezondheid en het milieu.

img.jpg

In 2015 riep een Monsanto-lobbyist dat Roundup zo veilig was, dat je het gewoon kon drinken. Toen de journalist voorstelde om de daad dan maar bij het woord te voegen ontstond er ruzie

De Macht van Monsanto

Monsanto is het ultieme voorbeeld van bedrijven die machtiger zijn geworden dan onze eigen overheden. Het chemiebedrijf controleert in toenemende mate wat er in onze buik terecht komt. Cornflakes, Pepsi Cola, Knorr, Oreo-koekjes, Pringles Chips? We kunnen eigenlijk nog maar weinig eten en drinken zonder dat chemiebedrijf Monsanto ergens in de productieketen betrokken is geweest. De multinational weet zich, via patenten en een goede lobbymachine, steeds grotere delen van de voedselmarkt toe te eigenen. Beetje bij beetje worden multinationals wereldwijd de baas. Wij vinden dat dat, koste wat kost, voorkomen moet worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken buigt zich op dit moment over een modelBIT (Bilateral Investment Treaty). Een blauwdruk voor investeringsverdragen, waar alle investeringsverdragen die in de toekomst gesloten worden (en alle bestaande verdragen heronderhandeld worden), op gebaseerd worden. De komende maanden gaan wij alles op alles zetten dat in dit model verdrag regels opgenomen worden die multinationals ter verantwoording roepen. Multinationals mogen niet meer wegkomen met milieuvervuiling of het schenden van mensenrechten (of aantasten van de volksgezondheid in het geval van Monsanto). En een eerste stap in de goede richting is een investeringsverdrag opstellen waarin dat niet meer mogelijk wordt. Wordt vervolgd.....

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...