english

Advies bezwaarschriftencommissie de Wolden over gasaansluitingen nieuwe woningen

Op 16 januari 2020 heeft Milieudefensie bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college van B&W van de Wolden om de gehele gemeente aan te wijzen als gebied waar gasaansluitingen voor nieuwe woningen mogelijk blijven. De commissie die het bezwaarschrift behandelt geeft Milieudefensie gelijk.

Milieudefensie zegt dat het besluit van de gemeente tegen de Gaswet ingaat en niet strookt met de inspanningen om:

  1. de opwarming van het klimaat te beperken,
  2. de energievoorziening in Nederland betaalbaar te houden, en
  3. zorgvuldig om te gaan met de beperkte hoeveelheid ‘groen gas’ die beschikbaar is.

De bezwaarschriftencommissie van gemeente de Wolden zegt dat het bezwaar van Milieudefensie gegrond is en adviseert de gemeente het besluit te herroepen.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Advies bezwaarschriftencommissie de Wolden over gasaansluitingen nieuwe woningen'
Milieudefensie_advies_gasloos_bouwen.pdf — 43 KB

Hoe geef jij onze aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. En voor álle mensen die geraakt worden door de klimaatcrisis. Teken de oproep en laat zien dat het klimaat beslissend is voor jouw stem.

Loading...