english

Milieudefensie vraagt aandacht aandeelhouders Shell voor Nigeria

Op dinsdag 18 mei spreekt Milieudefensie de aandeelhouders van Shell tijdens de jaarvergadering aan op de onnodige bijdrage aan het klimaatprobleem die het bedrijf veroorzaakt. Specifieke aandacht vraagt Milieudefensie voor de situatie in Nigeria, waar Shell enorme hoeveelheden CO2 uitstoot bij het affakkelen van gas. Aandeelhouders wordt gevraagd een petitie te ondertekenen en Shell op te roepen te stoppen met het affakkelen van gas.

Gasfakkels in de Nigerdelta

Het gas dat bij de oliewinning in de Nigerdelta vrijkomt wordt verbrand in plaats van nuttig toegepast. De hoeveelheid CO2 die hierbij vrijkomt is gelijk aan de uitstoot die veroorzaakt wordt door vier miljoen Nederlandse auto's. Het gas kan ook nuttig gebruikt worden. De waarde van het gas dat jaarlijks vrijkomt en onbenut blijft wordt geschat op anderhalf miljard dollar. De investering die het stoppen met gas affakkelen kost, kan met de verkoop van het gas worden terugverdiend.

Toch weigert Shell tot nu te stoppen met het affakkelen van gas. Het bedrijf heeft wel al meerdere malen toegezegd te willen stoppen. Tot nu toe bleken dit echter loze beloftes. Geert Ritsema, woordvoerder van Milieudefensie: 'het lijkt er in de verste verte niet op dat Shell serieus werkt aan het stoppen met gasaffakkelen. Eerder het tegendeel, zo nam het bedrijf onlangs nog twee nieuwe gasfakkels in gebruik'.

Tijdens de vergadering zal Ritsema samen met Celestine Nkbari, van de Nigeriaanse mensenrechtenorganisatie Social Action Network, vragen stellen aan de Raad van Bestuur van Shell over de eerder gemaakte beloftes en de plannen van Shell om te stoppen met het affakkelen van gas.

Actie voor de deur

Bij de ingang van de jaarvergadering ontvangen de aandeelhouders informatie van Milieudefensie over de situatie in Nigeria. Afgelopen maand startte Milieudefensie een handtekeningenactie. Inmiddels hebben ruim 15.000 mensen de petitie ondertekend. De aandeelhouders wordt gevraagd zich bij deze groep aan te sluiten en de petitie te ondertekenen. Een aantal obers met een dienblad met een gasfakkel zal de aandeelhouders vragen de fakkels symbolisch al vast uit te blazen. Een fototentoonstelling laat de bezoekers van de vergadering de gevolgen zien van de oliewinning door Shell voor mens, milieu en klimaat. Naast het affakkelen van gas zijn er ook beelden van de oliewinning uit teerzanden in Canada.

Op de jaarvergadering zijn ook vijf vertegenwoordigers van Canadese indianenstammen aanwezig, die protesteren tegen de winning van olie door Shell uit teerzand. De winning van olie uit teerzand heeft grote gevolgen voor het klimaat en voor het leefgebied van de oorspronkelijke bewoners. De impact op mens en milieu van Shell in Canada is vergelijkbaar met die van Shell in Nigeria.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...