Milieudefensie sluit aan bij handelsberaad Ploumen, maar blijft kritisch

In reactie op alle kritiek over TTIP, CETA en andere handelsverdragen heeft Minister Ploumen een Breed Handelsberaad opgezet. Hierin overlegt zij met vakbonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties over handelsverdragen. De ‘reset’ van de handelsagenda zou moeten leiden tot meer aandacht voor duurzaamheid en werknemersbelangen in handelsverdragen, en meer inspraak voor maatschappelijke organisaties in de besluitvormingsprocessen.

We hebben de uitnodiging om deel te nemen aan het Breed Handelsberaad aangenomen, omdat dit ons een goede kans biedt om onze agendapunten op tafel te krijgen. Tijdens het beraad zullen we toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie, wat ons verder kan helpen in de analyse en strategiebepalingen voor onze campagne. Tegelijkertijd blijven we kritisch op een overlegvorm die gebaseerd is op het delen van documenten onder de strikte voorwaarden neergelegd in een vertrouwelijkheidsverklaring. Wat ons betreft moet er een openbare discussie plaats kunnen vinden, en we zullen dit dan ook duidelijk agenderen. We zien het Breed Handelsberaad daarom als slechts een kleine stap naar een fundamentele herziening van het handelsbeleid.

ploumen aanbiedactie

Nieuwe handelsverdragen moeten op basis van een democratisch proces tot stand komen, waarbij vakbonden, milieuorganisaties, midden- en kleinbedrijf, boeren, consumenten- en voedselveiligheidsorganisaties vanaf het begin tot het eind op een transparante manier betrokken worden in de bepaling van de onderhandelingsinzet. Ook moet er volledige openheid komen over de voortgang van de onderhandelingen en moeten ontwerpteksten en voorstellen publiekelijk toegankelijk worden.

Een fundamentele herziening van het handelsbeleid betekent ook dat het uitgangspunt van handelsverdragen drastisch gewijzigd moet worden. Handel moet geen doel op zichzelf zijn, maar een middel dat onder de juiste voorwaarden een belangrijke rol kan spelen in het verwezenlijken van een eerlijke en duurzame economie.

 Daarbij is het van belang dat handelsregels op een manier worden vormgegeven dat ze bijdragen aan overkoepelende doelstellingen als naleving en implementatie van internationale klimaatafspraken, het verminderen van CO2-uitstoot en het waarborgen van een leefbaar loon, in plaats van het ondermijnen ervan. Als Minister Ploumen echt meent dat ze ons handelsbeleid wil ‘resetten’, dan moet ze de daad bij het woord voegen en haar steun voor de ruim 40 lopende handelsonderhandelingen intrekken, zolang de inzet en de totstandkoming van die verdragen niet verbetert.

 Voor meer informatie over het Breed Handelsberaad:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/handelsverdragen-europese-unie/inhoud/breed-handelsberaad

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...