Milieudefensie presenteert handelsagenda voor een eerlijke en duurzame economie

Handel wordt vaak gezien als iets dat alleen maar over geld gaat. Maar het draait om zoveel meer. Handel gaat namelijk ook over mensen en ons milieu. En als we die twee laatste willen beschermen dan moet het roer op het gebied van handel drastisch om. Het huidige beleid is vooral gericht op zoveel mogelijk winst maken. Winst, waar slechts een kleine groep van profiteert. Regelgeving op het gebied van milieu of mensenrechten wordt door miljardenbedrijven vaak als hinderlijk ervaren, als iets dat nog meer geld verdienen in de weg staat. Wij vinden dat het anders moet en dat het anders kan. Daarom schreven wij een voorstel voor een handelsagenda die bijdraagt aan een eerlijke, duurzame en democratische economie.

Huidige handelsagenda maakt het onmogelijk ons aan het klimaatakkoord te houden

Doorgaan op de huidige voet is geen optie. Een groot deel van de internationale handel en investeringen is onverenigbaar met een duurzame economie. De huidige regels hinderen een eerlijke omschakeling. Koers houden zou ook leiden tot nog meer economische onzekerheid en een nog diepere ongelijkheid. Nationaal en regionaal zouden we nog minder zeggenschap overhouden over de inrichting van onze economie.

RS1977_5-scr.jpg

Het roer moet om

In de agenda doen we een aantal voorstellen over hoe handel er volgens ons uit zou moeten zien. Wat verandert er als onze agendavoorstellen voor eerlijke en duurzame handel daadwerkelijk worden ingevoerd? We zetten het hier voor je op een rijtje:

1. Internationale handel bevordert de transitie naar een duurzame economie

In een duurzame economie hebben we olie, gas en steenkool vervangen door groene energie,
hergebruiken we eindige grondstoffen in industrie en landbouw en voorkomen we grootschalige
bodemuitputting, ontbossing en vervuiling.

2. De lusten en lasten van internationale handel worden eerlijk verdeeld

Het succes van elke onderneming wordt mede mogelijk gemaakt door de samenleving.
Van onderwijs en wetenschap tot snelwegen, standaarden en marktregels. Eerlijk delen
betekent voor ons dat de samenleving mede profiteert van het succes van bedrijven
en dat bedrijven meebetalen aan collectieve kosten.

3. We krijgen weer de regie over de inrichting van onze economie

De economie moet werken voor iedereen. Maar de zeggenschap over de economie is
in grote mate geoutsourced en geoffshored via ingrijpende handelsverdragen en machtige
internationale instituten. Nieuwe internationale verdragen en afspraken komen democratisch
en transparant tot stand.

4. Oude en nieuwe verdragen worden herzien

Veel van deze noodzakelijke maatregelen zijn niet mogelijk onder het huidige internationale
handels- en investeringsregime. Het is daarom nodig niet alleen nieuwe verdragen vorm te geven,
maar ook om de talloze bestaande handels- en investeringsverdragen grondig te herzien.

Je vindt de handelsagenda voor een eerlijke en duurzame economie hier (pdf).

Stuur grote vervuilers de Laatste Aanmoediging

Dit voorjaar is het erop of eronder. Grote bedrijven spelen een beslissende rol in de klimaatcrisis. Tijdens hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemmen zij over hun toekomst. En die van ons klimaat. Stuur de laatste aanmoediging en overtuig CEO's om het juiste te doen.

Loading...