english

Milieudefensie presenteert bevindingen missie Nigeria aan Bleker

Milieudefensie presenteert morgen aan staatssecretaris Bleker van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de resultaten van een zesdaagse fact-finding-missie naar de door oliewinning vervuilde Nigerdelta. Bleker ontvangt ook een 'cadeautje' uit Nigeria. De actie gaat vooraf aan een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over een rapport van de Verenigde Naties over olievervuiling in Ogoniland, een deel van de Nigerdelta.

Bleker krijgt donderdag ook ruim 2500 brieven aangeboden van Nederlandse burgers die willen dat het kabinet meer druk uitoefent op Shell, het belangrijkste oliebedrijf in Nigeria, om de olievervuiling in de Nigerdelta op te ruimen.

Medewerkers van Milieudefensie zijn maandag teruggekeerd van hun missie in Ogoniland. Ze bezochten onder meer een aantal dorpen waar Milieudefensie in 2009 ook al onderzoek deed naar ernstige vervuiling door lekkages uit Shell-pijpleidingen. Tijdens de recente missie bleek dat er sinds die tijd nog niets is veranderd.

Geert Ritsema, coördinator Internationale campagnes: “In de dorpen die wij hebben bezocht, heeft Shell nog niets van de door haar veroorzaakte olievervuiling opgeruimd. De olie ligt al jarenlang in dikke lagen op visvijvers en akkers, de lucht slaat op je keel en sommige plaatsen zien eruit als oorlogsgebied. Het gaat om plekken waar mensen wonen. Ik vind het weerzinwekkend dat Shell niets doet om de nood van deze mensen, die al jaren om hulp vragen, te lenigen.”

De problemen rond het Nederlandse Shell blijken ook uit het deze zomer gepubliceerde onderzoek van UNEP [1], de milieuorganisatie van de Verenigde Naties, dat vandaag in de Kamer wordt besproken. UNEP stelt dat Shell, het belangrijkste oliebedrijf in Nigeria, de door haar veroorzaakte olievervuiling jarenlang onvoldoende heeft opgeruimd en niet volgens de wet en internationale standaarden voor de oliewinning werkt.

UNEP beveelt daarom onder meer aan dat Shell haar methode voor het opruimen van olie verandert en dat het bedrijf geld stort in een 'Environmental Restoration Funds' van in totaal 1 miljard euro, waaruit een aantal noodmaatregelen gefinancierd kan worden voor de urgentste problemen in de regio. Tijdens de missie van Milieudefensie bleek dat Shell – ruim drie maanden na het verschijnen van het rapport – nog steeds geen geld in dit fonds heeft gestort. Ook van de opvolging van de andere aanbevelingen van UNEP door Shell is vooralsnog niets te merken.  

Milieudefensie roept de Tweede Kamer en het Kabinet daarom op meer druk op Shell uit te oefenen om de aanbevelingen van UNEP onverwijld uit te voeren en eindelijk een aanvang te maken met de opruimwerkzaamheden waartoe het bedrijf wettelijk verplicht is. Meer informatie vindt u in een brief die Milieudefensie op 4 november naar de Kamer stuurde als inbreng voor het debat van donderdag .

De resultaten van de missie en de brieven worden morgen, donderdag 17 november, om 14.15 op Het Plein in Den Haag aangeboden aan staatssecretaris Bleker. Het Algemeen Overleg MVO, waar het UNEP rapport wordt besproken, begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Groen van Prinstererzaal.

Van de missie in Ogoniland zijn foto's beschikbaar die gemaakt zijn door een professionele fotograaf

NOTEN

Meer foto's zijn op te vragen bij:http://www.ingriddegrootfotografie.nl/

[1] http://www.unep.org

Hoe geef jij onze aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. En voor álle mensen die geraakt worden door de klimaatcrisis. Teken de oproep en laat zien dat het klimaat beslissend is voor jouw stem.

Loading...