Milieudefensie juicht voorstel klimaatwet toe

Het wetsvoorstel van fractieleiders Samsom (PvdA) en Klaver (GroenLinks) maakt serieus werk van klimaatbescherming. Het voorstel is in lijn met wat de wetenschap nodig acht om de meest schadelijke gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

“De klimaatwet komt dan ook geen dag te laat”, stellen Milieudefensie, Natuur & Milieu en Greenpeace. Vrijwel alle politieke partijen spreken mooie woorden over de urgentie om het klimaat te beschermen. Er doet zich nu een mogelijkheid voor om deze woorden om te zetten in daden. De milieubeweging roept dan ook alle partijen op om deze klimaatwet van harte te steunen. Dit kan niet snel genoeg gaan, aangezien Nederland flink achter loopt op schema wat betreft het reduceren van CO2-uitstoot en het opwekken van duurzame energie.

De klimaatwet stelt als doel om broeikasgassen als CO2 voor 2030 met minimaal 55% te reduceren ten opzichte van 1990. Hiermee doen initiatiefnemers PvdA en GroenLinks precies dat wat volgens klimaatwetenschappers nodig is om nog een redelijke kans te maken om de opwarming van de aarde onder de kritieke grens van 2 graden te houden. De klimaatwet heeft eveneens 100% duurzame energie in 2050 als doel. Een belangrijk punt, waarmee niet-duurzame energiebronnen als kernenergie en kolencentrales met CO2-afvang worden uitgesloten.

Tussendoel in 2030

De milieubeweging, die op initiatief van Milieudefensie al vanaf 2007 campagne voert voor een klimaatwet, is enthousiast dat Samsom en Klaver begin 2016 een consultatie gaan doen om de initiatiefwet nog beter te krijgen. Zo zou er ook in moeten worden vastgelegd dat Nederland in 2030 45% van alle energie duurzaam opwekt en er een energiebesparing is van 55%. Om tot 100% duurzame energie in 2050 te komen is het noodzakelijk dat zo’n tussendoel nu wordt vastgelegd, zodat bedrijven weten waar ze aan toe zijn en ze de nodige investeringen kunnen doen. Zonder zo’n tussendoel zou de ontwikkeling van duurzame energie na 2020 vrijwel stil komen te liggen. Bovendien wordt op die manier voorkomen dat de energiesector haar CO2-reductiedoel regelt door te goedkope emissierechten in Europa te kopen.

Geschiedenis van de klimaatwet

Donald Pols, de nieuwe directeur van Milieudefensie, is enthousiast over het initiatief wetsvoorstel van Groen Links en PvdA voor een klimaatwet. Milieudefensie startte in 2007 een campagne voor zo'n klimaatwet, Pols zelf stond aan de wieg van deze wet. Hij was in die periode campaigner Klimaat bij Milieudefensie. Donald Pols hierover: 'Het is wel heel bijzonder dat de wet waar ik het initiatief voor nam en voor vocht in de periode dat ik bij Milieudefensie werkte, minder dan een week voor ik start als directeur bij Milieudefensie, in de Tweede Kamer wordt ingediend'. Destijds was er in de Tweede Kamer nog geen meerderheid te vinden voor een wet, waarin bindende afspraken worden gemaakt over het terugdringen van klimaatverandering.

Klimaattop in Parijs

Met het oog op de aanstaande klimaattop in Parijs geeft Nederland een mooi signaal af door de invoering van een klimaatwet te steunen, het vonnis van de rechter in de klimaatzaak te respecteren en het in 2013 gesloten Energieakkoord van a tot z uit te voeren.

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...