Milieudefensie dient OESO-klacht in tegen Rabobank vanwege lening aan palmoliebedrijf

Milieudefensie en Friends of the Earth Europe hebben vandaag een klacht* ingediend bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) tegen de Rabobank.

De klacht draait om meerdere leningen van de Rabobank aan het Indonesische palmoliebedrijf Bumitama (BGA). Het bedrijf beheert een illegale plantage en heeft zich daarnaast schuldig gemaakt aan ontbossing. Dat druist niet alleen in tegen het eigen duurzaamheidsbeleid van de Rabobank maar ook tegen de richtlijnen van de OESO.

Als de klacht gegrond wordt verklaard kan dat vervelende gevolgen hebben voor de Rabobank. Bedrijven waartegen een OESO klacht loopt kunnen worden uitgesloten van handelsmissies [1], subsidies en overheidsondersteuning in het buitenland [2].

Wat eisen Milieudefensie en Friends of The Earth?

In de klacht eisen Milieudefensie en Friends of The Earth Europe meer transparantie van de Rabobank. De bank moet duidelijk maken welke stappen zij precies heeft ondernomen om te zorgen dat Bumitama zich aan de regels houdt. Daarnaast willen beide organisaties dat de Rabobank haar relatie met Bumitama stopzet of bevriest totdat het palmoliebedrijf alle klachten heeft opgelost.

Klachten over Bumitama

Rabobank eist van haar klanten in de palmoliesector lidmaatschap en naleving van de RSPO (Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie). Bumitama staat bekend als een bedrijf dat meerdere malen verantwoordelijk is geweest voor ontbossing van beschermd natuurgebied en het op de markt brengen van illegaal geproduceerde palmolie. Sinds juli 2012 zijn er inmiddels vijf klachten bij de RSPO ingediend tegen het bedrijf. De meest recente klacht gaat over de illegale plantage GMS die onder beheer staat van Bumitama, deze werd ingediend op 29 april 2014 door Friends of Borneo. Geen van de klachten is tot op heden tot een goed einde gebracht.

Voorgeschiedenis

Toen dit voorjaar bleek dat Bumitama ondanks toezeggingen aan de RSPO en de Rabobank doorging met ontbossing en het beheer van een illegale palmolieplantage heeft Milieudefensie er in gesprekken met Rabobank op aangedrongen dat de bank haar relatie met Bumitama zou verbreken, iets wat de  Rabobank tot nu toe halsstarrig weigert. Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen van Milieudefensie: “De Rabobank heeft zich in dit dossier behoorlijk naïef getoond of heeft op zijn minst oogkleppen op. De bank zegt verbonden te willen blijven aan Bumitama om het bedrijf op die manier te dwingen tot duurzame keuzes. Maar wat de bank ook doet of zégt te doen, de ontbossing is doorgegaan en de palmolieplantage is nog net zo illegaal als toen hij in 2011 werd overgenomen. Rabobank had dit overigens kúnnen en móeten weten voor hun eerste lening werd uitgegeven in 2012. Dat de bank er nu geen consequenties aan verbindt is rampzalig en onbegrijpelijk, zéker omdat Deutsche Bank recent op basis van dezelfde informatie wél de beslissing heeft genomen om haar aandelen Bumitama te verkopen [3].”

Achtergrond

Milieudefensie is sinds vorig jaar in gesprek met Rabobank en heeft de bank in oktober 2013 bekend gemaakt met de problemen rondom Bumitama Agri Group (BGA). Rabobank heeft naar schatting ongeveer 47 miljoen euro bij het palmoliebedrijf uitstaan [4]. Het is de eerste keer dat er tegen Rabobank een OESO klacht wordt ingediend, eerder diende Milieudefensie al met succes klachten in tegen BP en pensioenfonds ABP [5].

NOTEN

*OESO-Klacht tegen de Rabobank

[1] Minister Ploumen, Algemeen Overleg, 14 oktober 2013

[2] Gevolgen voor subsidies en overheidsondersteuning, SER 2011

[3] Deutsche bank stopt wel met omstreden palmoliebedrijf Bumitama, 27 mei 2014

[4] Commodity Crimes: blz. 21, 21 november 2013 

[5] De klacht tegen pensioenfonds ABP

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...